Taxa pe consum: o critică


Taxa pe consum: o critică


Pretinsa superioritate a impozitului pe venit

Murray N. Rothbard


Economia neoclasică ortodoxă a susținut de mult că, din punctul de vedere al celor impozitați înșiși, un impozit pe venit este „mai bun decât” o acciză pe o anumită formă de consum, întrucât, pe lângă veniturile totale extrase, care se presupune că fie aceeași în ambele cazuri, acciza ponderează în mare măsură taxa față de un anumit bun de consum.

Prin urmare, pe lângă suma totală percepută, o acciză obligă și denaturează cheltuielile și resursele în afara modelelor de consum preferate de consumatori. Curbele de indiferență (O curbă de indiferență este o reprezentare grafică care arată diferite combinații de două bunuri sau mărfuri care îl lasă pe consumator la fel de bine sau la fel de mulțumit – deci indiferent – ​​să aibă orice combinație a acestora de-a lungul curbei.) sunt trasate cu o înflorire pentru a da patină științifică geometriei acestei demonstrații.


Ca și în multe alte cazuri, când economiștii se grăbesc să judece diferitele cursuri de acțiune ca fiind „bune”, „superioare” sau „optime”, ipotezele ceteris paribus ( expresie în limba latină care tradusă înseamnă "cu celelalte lucruri neschimbate") care stau la baza unor astfel de judecăți – în acest caz, de exemplu, venitul total rămâne același - nu rezistă întotdeauna în viața reală. Astfel, este cu siguranță posibil, din motive politice sau de altă natură, ca o anumită formă de impozitare să nu fie probabilă să genereze același venit total ca o alta.


Natura unui anumit impozit poate duce la venituri mai mici sau mai mari decât un alt impozit. Să presupunem, de exemplu, că toate impozitele actuale sunt abolite și că același total urmează să fie strâns dintr-un nou impozit pe cap, care impune ca fiecare locuitor al Statelor Unite să plătească o sumă egală pentru sprijinul federal, de stat și administrația locală. Aceasta ar însemna că veniturile guvernamentale totale existente ale Statelor Unite, pe care le estimăm la 1,38 trilioane de dolari – iar aici cifrele exacte nu sunt importante – ar trebui împărțite între un total de aproximativ 243 de milioane de oameni. Ceea ce ar însemna că fiecare bărbat, femeie și copil din America ar trebui să plătească guvernului în fiecare an, 5.680 de dolari. Cumva, eu nu cred că o astfel de sumă mare ar putea fi colectată de autorități, indiferent de câte puteri de executare i se acordă IRS (Internal Revenue Service). Un exemplu clar în care ipoteza ceteris paribus se defectează în mod flagrant.


Dar un exemplu mai important, chiar dacă mai puțin dramatic, este mai aproape de noi. Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, IRS ( echivalentul Administrația Afacerilor Interne din SUA) colectau întreaga sumă, într-o singură sumă forfetară, de la fiecare contribuabil, la 15 martie a fiecărui an. (O prelungire de o lună a fost acordată ulterior contribuabililor îndelung suferinzi.) în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a permite o colectare mai ușoară a cotelor de impozitare mult mai mari pentru finanțarea efortului de război, guvernul federal a instituit un plan conceput de omniprezentul Beardsley Ruml de la RH Macy & Co. și implementat tehnic de un tânăr economist strălucit de la Departamentul de Trezorerie, Milton Friedman [2]. Acest plan, așa cum știm cu toții prea bine, a constrâns fiecare angajator la munca neremunerată de a reține lunar impozitul din salariul angajatului și de a-l livra la Trezorerie. Ca urmare, nu a mai fost nevoie ca contribuabilul să ridice suma totală într-o sumă forfetară în fiecare an. Am fost asigurați de toți, la vremea aceea, că această nouă reținere la sursă era strict limitată la urgența de război și va dispărea la sosirea păcii. Restul, vai, este istorie. Dar ideea este că nimeni nu poate susține în mod serios că un impozit pe venit lipsit de puterea de reținere la sursă ar putea fi colectat la nivelurile ridicate actuale.


Un motiv, așadar, pentru care un economist nu poate pretinde că impozitul pe venit, sau orice alt impozit, este mai bun din punctul de vedere al persoanei impozitate, este că veniturile totale colectate sunt adesea în funcție de tipul de impozit impus. Și s-ar părea că, din punctul de vedere al persoanei impozitate, cu cât i se ia mai puțin, cu atât mai bine. Chiar și analiza curbei indiferenței ar trebui să confirme această concluzie. Dacă cineva dorește să susțină că o persoană impozitată este dezamăgită de cât de puțin impozit i se cere să plătească, acea persoană este întotdeauna liberă să compenseze presupusa deficiență făcând un cadou voluntar autorităților fiscale nedumerite, dar fericite. (1)


O a doua problemă de nedepășit în cazul în care un economist recomandă orice formă de impozit din presupusul punct de vedere al contribuabilului, este că contribuabilul poate avea evaluări subiective particulare ale formei impozitului, în afară de suma totală percepută. Chiar dacă veniturile totale extrase de la acesta sunt aceleași pentru impozitul A și impozitul B, el poate avea evaluări subiective foarte diferite ale celor două procese de impozitare. Să revenim, de exemplu, la cazul nostru al venitului în comparație cu o acciză.

Impozitele pe venit sunt colectate în cursul unei examinări coercitive și chiar brutale practic a fiecărui aspect al vieții fiecărui contribuabil de către Serviciul fiscal atotputernic și atotvăzător. În plus, fiecare contribuabil este obligat prin lege să țină evidența exactă a veniturilor și a deducerilor sale, iar apoi, cu minuțiozitate și sinceritate, să completeze și să depună chiar formularele care vor tinde să-l incrimineze în obligația fiscală. O acciză, să zicem la whisky sau la intrarea la filme, nu va pătrunde direct în viața și veniturile nimănui, ci doar în vânzările cinematografului sau a magazinului de băuturi alcoolice. Îndrăznesc să judec că, evaluând „superioritatea” sau „inferioritatea” diferitelor moduri de impozitare, chiar și cel mai hotărât băutor sau cinefil ar plăti cu bucurie prețuri mult mai mari pentru whisky sau filme decât au în vedere economiștii neoclasici, pentru a evita lungul braț al IRS.(2) (Internal Revenue Service)


Formele impozitului pe consum


În ultimii ani, vechea idee a unui impozit pe consum, în contrast cu un impozit pe venit, a fost prezentată de mulți economiști, în special de conservatorii care se presupun că sunt pro-piață liberă. Înainte de a trece la o critică a impozitului pe consum ca substitut al impozitului pe venit, trebuie menționat că actualele propuneri de impozit pe consum ar priva contribuabilii de bucuria psihică de a eradica IRS. Căci, în timp ce discuția este deseori formulată în termeni ori-sau, diferitele propuneri se ridică într-adevăr la adăugat o nouă taxă pe consum pe lângă armamentarium-ul masiv actual al puterii de impozitare. Pe scurt, văzând că nivelurile impozitelor pe venit ar fi atins limitele politice pentru moment, consultanții și teoreticienii noștri fiscali sugerează o nouă armă fiscală strălucitoare pe care să o mânuiască guvernului. Sau, în cuvintele nemuritoare ale acelui țar economic exemplar și slujitor al absolutismului, Jean-Baptiste Colbert, sarcina autorităților fiscale este de a „smulge gâsca în așa fel încât să obțină cea mai mare cantitate de pene cu cel mai mic șuierat”. Noi, contribuabilii, desigur, suntem gâștele.


Dar să punem cea mai bună față propunerii de impozit pe consum și să o tratăm ca pe o înlocuire completă a impozitului pe venit cu un impozit pe consum, veniturile totale rămânând aceleași. Primul nostru punct este că o formă venerabilă de taxă pe consum nu numai că păstrează despotismul IRS existent, dar îl face și mai rău. Aceasta este taxa pe consum propusă pentru prima dată de Irving Fisher. (3)

Taxa Fisher ar păstra IRS, precum și cerința ca fiecare să păstreze înregistrări detaliate și fidele și să-și estimeze cu adevărat propriile impozite. Dar ar mai adăuga ceva. în plus pentru a raporta veniturile și deducerile cuiva, fiecare ar trebui să raporteze plusurile sau scăderile sale din activele de capital (inclusiv numerar) pe parcursul anului. Apoi, toată lumea ar plăti cota de impozitare desemnată pe venitul său minus adăugarea lui la activele de capital sau consumul net. Sau, dimpotrivă, dacă ar cheltui mai mult decât a câștigat pe parcursul anului, ar plăti un impozit pe venit plus reducerea activelor de capital, egalând din nou consumul net. Oricare ar fi celelalte merite sau nemerite ale impozitului Fisherine ( o formă de Impozit pe venit și contribuții la asigurările naționale) aceasta ar adăuga puterea IRS asupra fiecărui individ, deoarece starea activelor sale de capital, inclusiv stocul său de numerar, ar fi acum examinată cu aceeași atenție ca și venitul său.


O a doua propunere de taxă pe consum, TVA-ul sau taxa pe valoarea adăugată, impune o curioasă taxă ierarhică asupra „valorii adăugate” de către fiecare firmă și afacere. Aici, în locul fiecărui individ, fiecare firmă de afaceri ar fi supusă unui control birocratic intens, pentru că fiecare firmă ar fi obligată să-și raporteze veniturile și cheltuielile, plătind un impozit desemnat pe venitul net. Acest lucru ar tinde să denatureze structura afacerilor. În primul rând, ar exista un stimulent pentru integrarea verticală neeconomică, deoarece cu cât are loc mai puține vânzări, cu atât impozitele impuse sunt mai puține. De asemenea, așa cum s-a întâmplat în țările europene cu experiență în domeniul TVA-ului, poate apărea o industrie înfloritoare în emiterea de vouchere false, astfel încât întreprinderile să își poată supra umfla cheltuielile presupuse și să-și reducă valoarea adăugată raportată. Cu siguranță o taxă pe vânzări, în condiții egale, este în mod evident atât mai simplu, distorsionează mai puțin resursele, față de cât și enorm birocratic și despotic este TVA-ul. Într-adevăr, TVA-ul pare să nu aibă un avantaj clar față de impozitul pe vânzări, cu excepția, desigur, dacă înmulțirea birocrației și a puterii birocratice este considerată un beneficiu .


Al treilea tip de impozit pe consum este impozitul procentual familiar pe vânzările cu amănuntul. Dintre diferitele forme de impozit pe consum, impozitul pe vânzări are cu siguranță marele avantaj, pentru cei mai mulți dintre noi, de a elimina puterea despotică a guvernului asupra vieții fiecărui individ, ca în impozitul pe venit, sau asupra fiecărei firme comerciale, așa cum e în TVA. Nu ar denatura structura producției la fel ca TVA-ul și nu ar denatura preferințele individuale, așa cum ar face accizele specifice.


Să considerăm acum meritele sau nemeritele unui consum raportat față de un impozit pe venit, lăsând deoparte problema puterii birocratice. Trebuie remarcat mai întâi că impozitul pe consum și impozitul pe venit au fiecare implicații filozofice distincte.

Impozitul pe venit se bazează în mod necesar pe principiul capacității de plată, și anume pe principiul că dacă o gâscă are mai multe pene este mai coaptă pentru smulgere.

Principiul capacității de plată este tocmai crezul vânătorului de drumuri, de a lua acolo unde luarea este bună, de a extrage cât pot suporta victimele.

Principiul capacității de plată este întruchiparea filozofică a răspunsului memorabil al lui Willie Sutton când a fost întrebat, poate de un asistent social psiholog, de ce a jefuit bănci. — Pentru că, răspunse Willie, acolo sunt banii.


Taxa de consum, pe de altă parte, poate fi privită doar ca o plată pentru permisiunea de a trăi. Aceasta implică faptul că unui bărbat nu i se va permite să avanseze sau chiar să-și susțină propria viață decât dacă plătește, de la început, o taxă statului pentru permisiunea de a face acest lucru. Impozitul pe consum nu mi se pare, în implicațiile sale filozofice, unul mai nobil, sau mai puțin prezumțios, decât impozitul pe venit.


Proporționalitate și progresivitate: Cine? Pe cine?


Una dintre virtuțile sugerate ale impozitului pe consum avansat de conservatori este că, în timp ce impozitul pe venit poate fi și este în general progresiv, impozitul pe consum este practic automat proporțional. De asemenea, se susține că impozitarea progresivă este echivalentă cu un furt, săracii jefuind pe cei bogați, în timp ce proporționalitatea este impozitul corect și ideal. În primul rând, însă, impozitul pe consum de tip Fisher ar putea fi la fel de progresiv ca și impozitul pe venit. Chiar și impozitul pe vânzări abia dacă nu este lipsit de progresivitate. Pentru majoritatea taxelor pe vânzări scutesc în practică produse precum produsele alimentare, scutiri care denaturează preferințele individuale ale pieței și, de asemenea, introduc progresivitatea impozitării.


Dar este progresivitatea cu adevărat problema? Să luăm doi indivizi, unul care câștigă 10.000 de dolari pe an și altul care câștigă 100.000 de dolari. Să presupunem două sisteme fiscale alternative: unul proporțional, celălalt puternic progresiv.

 1. În sistemul de impozitare progresivă, ratele impozitului pe venit variază de la 1 la sută pentru bărbatul de 10.000 de dolari pe an, la 15 la sută pentru bărbatul cu venituri mai mari.

 2. În sistemul proporțional care urmează, să presupunem că fiecare, indiferent de venit, plătește același 30 la sută din venitul său.

 3. În sistemul progresiv, omul cu venituri mici plătește 100 de dolari pe an în impozite, iar cel mai bogat plătește 15.000 de dolari, în timp ce în sistemul proporțional mai corect, omul mai sărac plătește 3.000 de dolari în loc de 100 de dolari, în timp ce cel mai bogat plătește 30.000 de dolari în loc de 15.000 de dolari.

Este, totuși, o mică consolare pentru persoana cu venituri mai mari că omul mai sărac plătește același procent din venit în impozite ca și el, căci cel mai bogat este mult mai afectat decât înainte. De aceea, pentru omul mai bogat nu este convingător să i se spună că acum nu mai este „jăfuit” de săraci, deoarece pierde mult mai mult decât înainte.

Dacă se obiectează că nivelul total de impozitare este mult mai mare în sistemul nostru proporțional decât progresiv, răspundem că tocmai acesta este ideea. Căci ceea ce opune într-adevăr persoana cu venituri mai mari nu este jaful mitic care i-a fost adus de „săraci”; problema lui este suma foarte reală care este extrasă de la el de către Stat .

Adevărata plângere a omului mai bogat nu este, așadar, cât de rău este tratat față de altcineva, ci câți bani sunt extrași din propriile sale bunuri câștigate cu greu. Considerăm că progresivitatea impozitelor este o eroare; că problema reală și concentrarea adecvată ar trebui să fie pe suma pe care orice individ este obligat să o predea statului.


Statul, desigur, cheltuiește banii pe care îi primește pe diverse grupuri, iar cei care susțin că impozitarea progresivă îi înmulțește pe bogați în numele săracilor argumentează comparând statutul de venit al contribuabililor cu cei de la capătul primitor al mărimii statului.

În mod similar, Școala din Chicago susține că sistemul fiscal este un proces prin care clasa de mijloc îi exploatează atât pe cei bogați, cât și pe cei săraci, în timp ce Noua Stânga insistă că impozitele sunt un proces prin care cei bogați îi exploatează pe cei săraci. Toate aceste încercări sunt greșite prin încadrarea în mod nejustificat ca o singură clasă a plătitorilor și a beneficiarilor de la stat. (4)

Cei care plătesc impozite către stat, fie ei bogați, clase de mijloc sau săraci, sunt cu siguranță pe net, un set diferit de oameni decât cei bogați, din clasa de mijloc sau săraci, care primesc bani din cuferele statului, care includ în special politicieni și birocrați, precum și cei care primesc favoruri de la acești membri ai aparatului de stat. Nu are sens să grupăm aceste grupuri. Este mult mai logic să realizăm că procesul de impozitare și cheltuieli creează două și doar două clase sociale separate, distincte, antagonice, ceea ce Calhoun a identificat cu brio drept contribuabilii (neți) și consumatorii (neți) de impozite, cei care plătesc impozite și cei care trăiesc din ele. Consider că, privit din această perspectivă, devine, de asemenea, deosebit de important să se minimizeze sarcinile pe care statul și consumatorii săi fiscali privilegiați le pun asupra productivității contribuabililor. (5)


Problema impozitării economiilor


Argumentul major pentru înlocuirea unui venit cu un impozit pe consum este că economiile nu ar mai fi impozitate. O taxă pe consum, susțin avocații săi, ar impozita consumul și nu economiile. Faptul că acest argument este, în general, susținut de economiștii pieței libere, în zilele noastre în special de cei care se ocupă de oferta, ni se pare imediat ca fiind destul de ciudat.

Pentru persoanele fizice de pe piața liberă, la urma urmei, fiecare își decide alocarea veniturilor pentru consum sau economii. Această proporție a consumului față de economii, așa cum ne învață economia austriacă, este determinată de rata preferinței de timp a fiecărui individ, gradul în care preferă bunurile prezente față de cele viitoare. Pentru că fiecare persoană își alocă continuu veniturile între consumul de acum, față de economisirea pentru a investi în bunuri care vor aduce un venit în viitor. Și fiecare persoană decide alocarea pe baza preferinței sale de timp.

A spune, așadar, că numai consumul ar trebui impozitat și nu economiile înseamnă a contesta preferințele și alegerile voluntare ale indivizilor pe piața liberă și a spune că economisesc mult prea puțin și consumă prea mult și, prin urmare, impozitele pe economii. ar trebui eliminate și toate sarcinile puse asupra consumului prezent în comparație cu consumul viitor. Dar a face asta înseamnă a contesta expresiile pe piața liberă a preferințelor de timp și a susține constrângerea guvernului pentru a modifica cu forța exprimarea acelor preferințe, astfel încât să constrâng un raport dintre economisire și consum mai mare decât cel dorit de indivizii liberi.

Trebuie, deci, să ne întrebăm:

 1. După ce standarde decid cei care fac aprovizionare și alți susținători ai impozitelor pe consum de ce și în ce măsură economiile sunt prea mici și consumul prea mare?

 2. Care sunt criteriile lor de „prea scăzut” sau „prea mult”, pe care își bazează constrângerea propusă asupra alegerii individuale?

 3. Și mai mult, cu ce drept se numesc ei înșiși susținători ai „pieței libere” atunci când își propun să dicteze alegeri într-un domeniu atât de vital ca proporția dintre consumul prezent și cel viitor?


Supply-siders se consideră moștenitori ai lui Adam Smith și, într-un fel, au dreptate. Și căci Smith, mânat în cazul său de o ostilitate calvină profundă față de consumul de lux, a căutat să folosească guvernul pentru a ridica proporția socială a investițiilor la consum dincolo de dorințele pieței libere. O metodă pe care a susținut-o erau impozitele mari pe consumul de lux; un altul era legile privind cămătăria, pentru a conduce ratele dobânzilor sub nivelul pieței libere și, prin urmare, să canalizeze sau să raționalizeze economiile și creditul în mâinile debitorilor treji și harnici de afaceri de prim rang și din mâinile „întreprinzătorilor” și consumatorilor „risipitori”. care ar fi dispus să plătească dobânzi mari. Într-adevăr, prin dispozitivul Spectatorului Imparțial fantomatic, care, spre deosebire de ființele umane reale,este indiferent la momentul în care va primi bunurile, Smith a considerat practic o rată zero de preferință de timp pentru a fi ideală.(6)


Singurul argument coerent oferit de susținătorii consumului împotriva impozitării pe venit este cel al lui Irving Fisher, bazat pe sugestiile din John Stuart Mill (7). Fisher a susținut că, întrucât scopul întregii producții este consumul și din moment ce toate bunurile de capital sunt doar stații de drum pe drumul spre consum, singurul venit real sunt cheltuielile de consum. Se trage rapid concluzia că, prin urmare, numai veniturile din consum, nu ceea ce se numește în general „venituri”, ar trebui să fie supuse impozitului.


Mai precis, se presupune că economiile și consumul nu sunt chiar simetrice. Toate economiile sunt direcționate spre a vă bucura de un consum mai mare în viitor. Se renunță la consumul actual potențial în schimbul creșterii așteptate a consumului viitor. Argumentul concluzionează că, prin urmare, orice rentabilitate a investiției poate fi considerată doar o „contorizare dublă” a veniturilor, în același mod în care o numărare repetată a vânzărilor brute a, să zicem, un caz de Wheaties (este o marcă americană de cereale pentru micul dejun) de la producător la angajat, de la angrosist la detailist ca o parte a venitului net sau a produsului ar fi o contorizare multiplă a aceluiași bun.


Acest raționament este corect în ceea ce privește explicarea procesului de economisire a consumului și este destul de util în formularea unei critici a statisticilor convenționale privind venitul național sau produsele. Pentru că aceste statistici omit cu atenție orice contorizare dublă sau multiplă pentru a ajunge la produsul net total, dar ele includ în mod arbitrar în venitul net total, investiția în toate bunurile de capital care durează mai mult de un an - un exemplu clar în sine de dublă numărare. Astfel, practica actuală exclude în mod absurd din venitul net investiția unui comerciant în stoc cu o durată de 11 luni înainte de vânzare, dar include în venitul net investiția în stoc cu o durată de 13 luni. Concluzia convingătoare este că o estimare a venitului social sau național ar trebui să includă doar cheltuielile de consum. (8)


În ciuda numeroaselor virtuți ale analizei Fisher, totuși, este inadmisibil să ajungem la concluzia că numai consumul ar trebui impozitat, mai degrabă decât venitul. Este adevărat că economiile duc la o mai mare aprovizionare cu bunuri de larg consum în viitor. Dar acest fapt este cunoscut tuturor persoanelor; tocmai de aceea oamenii economisesc. Pe scurt, piața știe totul despre puterea productivă a economiilor pentru viitor și își alocă cheltuielile în consecință.

Totuși, deși oamenii știu că economiile le vor aduce mai mult consum în viitor, de ce nu economisesc tot venitul lor actual? În mod clar, din cauza preferințelor lor de timp față de prezent față de consumul viitor. Aceste preferințe de timp guvernează alocarea oamenilor între prezent și viitor. Fiecare individ, având în vedere „venitul” său monetar – definit în termeni convenționali – și scalele sale de valori, va aloca acel venit în cea mai dorită proporție între consum și investiție. Orice alta alocare a unor astfel de venituri, orice proporții diferite, ar satisface, prin urmare, dorințele și dorințele sale într-o măsură mai mică și ar scădea poziția sa pe scara sa de valori. Prin urmare, este incorect să spunem că un impozit pe venit percepe o povară suplimentară pentru economii și investiții; penalizează întregul nivel de viață al unui individ, prezent și viitor. Un impozit pe venit nu penalizează economisirea în sine, la fel de mult decât penalizează consumul.


Prin urmare, analiza Fisher, cu toată sofisticarea ei, pur și simplu împărtășește prejudecățile celorlalți susținători ai impozitului pe consum față de alocările voluntare pe piața liberă între consum și investiții. Argumentul acordă o pondere mai mare economiilor și investițiilor decât o face piața. O taxă pe consum este la fel de perturbatoare a preferințelor voluntare de timp și a alocărilor pieței ca și o taxă pe economii. În majoritatea sau în toate celelalte zone ale pieței, economiștii pieței libere înțeleg că alocările de pe piață tind să fie întotdeauna optime în ceea ce privește satisfacerea dorințelor consumatorilor. Atunci de ce fac prea des o excepție de la alocările de consum-economii, refuzând să respecte ratele de preferință de timp de pe piață?


Poate că răspunsul este că economiștii sunt supuși acelorași tentații ca oricine altcineva. Una dintre aceste tentații este să strigi cu voce tare și celălalt tip să muncească mai mult, să economisească și să investestească mai mult, crescând astfel propriul standard de viață prezent și viitor. O tentație ulterioară a (economistului) este să cheme jandarmii să pună în aplicare această dorință. Indiferent cum am numi această tentație, știința economică nu are nimic de-a face cu ea.


Imposibilitatea taxării numai a consumului


După ce am contestat meritele obiectivului de a impozita doar consumul și de a elibera economiile de impozitare, trecem acum la negarea însăși posibilitatea de a atinge acest obiectiv, adică susținem că un impozit pe consum va involua, vrând-nevrând, într-un impozit pe venit. și deci și pe economii. Pe scurt, că chiar dacă, de dragul argumentării, ar trebui să dorim să impozităm doar consumul și nu veniturile, nu ar trebui să putem face asta.


Să luăm, în primul rând, planul Fisher, care, aparent simplu, ar scuti economiile și ar impozita doar consumul.

 1. Să-l luăm pe domnul Jones, care câștigă un venit anual de 100.000 USD.

 2. Preferințele sale de timp îl determină să cheltuiască 90 la sută din venit pe consum și să economisească și să investească celelalte 10 la sută.

 3. Din această ipoteză, el va cheltui 90.000 de dolari pe an pe consum și va economisi și va investi ceilalți 10.000 de dolari.

 4. Să presupunem acum că guvernul percepe un impozit de 20% pe venitul lui Jones și că programul său de preferință în timp rămâne același.

 5. Raportul dintre consumul său și economii va fi în continuare de 90:10 și astfel, venitul după impozitare fiind acum de 80.000 USD, cheltuielile sale de consum vor fi de 72.000 USD, iar investiția-economisire de 8.000 USD pe an. (9)


Să presupunem acum că, în loc de un impozit pe venit, guvernul urmează schema Irving Fisher și

 1. percepe un impozit anual de 20% pe consumul lui Jones . Fisher a susținut că o astfel de taxă va cădea doar pe consum, și nu pe economiile lui Jones.

 2. Dar această afirmație este incorectă, deoarece întreaga economie-investiție a lui Jones se bazează exclusiv pe posibilitatea consumului său viitor , care va fi impozitat în mod egal.

 3. Deoarece consumul viitor va fi impozitat, presupunem, la aceeași rată ca și consumul în prezent, nu putem concluziona că economiile pe termen lung primesc vreo scutire de taxe sau încurajare specială. Prin urmare, nu va exista nicio schimbare a lui Jones în favoarea economiilor și a investițiilor din cauza unei taxe pe consum. (10)

 4. În concluzie, orice plată a impozitelor către guvern, fie că este vorba de consum sau de venit, reduce în mod necesar venitul net al lui Jones.

 5. Deoarece programul său de preferință în timp rămâne același, Jones își va reduce, prin urmare, consumul și economiile proporțional. Impozitul pe consum va fi transferat de Jones până când va deveni echivalent cu o rată mai mică a impozitului pe venitul propriu.