Inflaţia explicată într-un minut

 

      Inflația este un dezechilibru major prezent în economia oricărei țări, reprezentat de o creștere generalizată a prețurilor și de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naționale.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Infla%C8%9Bie

 
Impozitul progresiv
 
De ce investi'iile private sunt eficiente pe când cele Guvenamentale nu