top of page

Toți suntem socialiști

„ Afirmând sonor această noțiune de sus, în 2016 [Forumul Economic Mondial] a anunțat iminența unui viitor post-istoric în sens marxist: „Bine ați venit în 2030. Nu dețin nimic, nu am intimitate și viața nu a fost niciodată mai bună. '”

Cartea care a apărut în 2020, intitulată COVID-19: The Great Reset (Marea Resetar) — a lui Klaus Schwab și Thierry Malleret de la World Economic Forum (WEF) — este un document fascinant, poate chiar de valoare istorică mondială. Desigur, cartea nu este, în sine, o lectură deosebit de captivantă. Mai degrabă, ceea ce este fascinant la ea sunt dovezile în sine și realitatea absolută cu care reprezintă spiritul vremurilor noastre.

Marea Resetare oferă ceea ce ar putea fi descris drept ca o perspectivă a unui inginer asupra traiectoriei globale. Confruntată cu ineficiența răspunsului lumii la izbucnirea pandemiei de Coronavirus (COVID-19), cartea pune o întrebare simplă:

Cum reparăm acest lucru stricat numit neoliberalism?

Răspunsurile pe care le oferă nu sunt nici convingătoare și nici suficient de detaliate pentru a fi cu adevărat aplicabile, dar scopul general este inconfundabil. Schwab și Malleret îi cheamă pe toată lumea să lucreze împreună pentru un stat planetar mai globalizat, mai centralizat și mai digitalizat, pentru a ne pune pe calea

„către o lume mai bună: mai incluzivă, mai echitabilă și mai respectuoasă față de Mama Natură”. Alternativa: „o lume care seamănă cu cea pe care tocmai am lăsat-o în urmă, dar mai rea și mereu împinsă de surprize urâte.”

Modul în care este încadrată alegerea ar trebui să ne amintească imediat de un marxism retrograd. Pentru a fi clar, nu mă refer aici la marxism pentru a invoca o „Speriență roșie”.

Înainte de a deveni un nume pentru tot ceea ce se presupune că nu era american, marxismul era o filozofie autentică. Încadrarea alternativelor de către Schwab are nuanțe marxiste nu pentru că nu este americană, ci, mai degrabă, pentru că se încadrează alegerea în termeni de „resetare” sau revoluție, spre deosebire de o continuare sau evoluție. Ca atare, Schwab a făcut tot posibilul să păstreze în vogă un sentiment extrem de german :

Wo aber Gefahr ist, wächst/Das Rettende auch.(„Unde, totuși, este pericolul, se așteaptă și puterea salvatoare.”) Sau, în propriile cuvinte ale lui Schwab: „Provocările care se profilează ar putea fi mai importante decât am ales până acum să ne imaginăm, dar capacitatea noastră de a ne reseta ar putea, de asemenea fi mai mare decât am îndrăznit să sperăm anterior.”

Marxismul în ansamblu se bazează pe ideea că, pentru a urca, ca în Divina Comedie a lui Dante , trebuie mai întâi să coborâm până la fund - pentru că înainte de a putea exista o Înviere, trebuie să trecem prin “ Coborârea in Iad”.

Un pasaj apropiat de sfârșitul eseului de popularizare al lui Friedrich Engels din 1880, Socialismul:Utopic și științific ar trebui să fie suficient pentru a confirma acest lucru:

„În timp ce modul de producție capitalist transformă din ce în ce mai complet marea majoritate a populației în proletari, el creează puterea care, sub pedeapsa propriei distrugeri, este forțat să realizeze [revoluția]”.

Rezultatul final al acestei distrugeri este o bază binecunoscută a ortodoxiei marxiste:

„Proletariatul preia puterea politică și transformă mijloacele de producție în proprietatea statului”.

Reluând această noțiune de sus, în 2016, WEF (World Economic Forum) a anunțat iminența unui viitor post-istoric în sens marxist:

„Bine ați venit în 2030. Nu am nimic, nu am intimitate și viața nu a fost niciodată mai bună”.


În timp ce am putea merge pe o tangentă și să remarcăm caracterul extrem de specios al unei inițiative globaliste și eminamente burgheze precum cea a WEF care declară încetarea revoluției proletare, sau faptul că sloganurile comuniste par să fi fost însuşite de cea mai influentă clasă economică din lume, ar fi mai fructuos să ne întrebăm de ce așa ceva s-ar fi putut întâmpla în primul rând.

Adevărul este că capitalismul și comunismul, deși dușmani declarați, sunt profund de acord asupra unui scop comun. În timp ce majoritatea capitaliștilor obișnuiți s-ar putea să nu admită că a nu deține nimic și a nu avea intimitate ne va duce acolo, ei nu pot fi de acord cu scopul general, pretins, al WEF: să asigure fericirea umană.Faptul acestui acord profund poate fi ușor de recunoscut dacă acordăm suficientă atenție. În lucrarea sa emblematică Capital , Marx arată clar că scopul unei economii politice care funcționează corect ar trebui să fie

„satisfacerea în mod decent și uman dorințele marii mase”.

În mod similar, în Bogăția națiunilor a lui Adam Smith , imediat în introducere, găsim planul lucrării de a investiga

„cum... națiunii i se asigură toate necesitățile și facilitățile pentru care are ocazia”, sau altfel, să ia stocul efectelor unor structuri economice particulare asupra „bunăstării generale a societății”.

Ambele perspective acordă prioritate economiei, acea afacere exclusiv utilitară de satisfacere a nevoilor și dorințelor, peste orice alt aspect al înfloririi umane, care este adesea ignorată ca un simplu impediment în calea eficienței hedoniste.

În fapt, dacă aruncăm o privire mai atentă la presupusa ceartă a lui Marx și Engels cu modul capitalist de producție, descoperim că efectele sale dăunătoare asupra socialității umane -așa-numitul fetișism al mărfurilor - sunt considerate doar subsidiare insuficienței sale din punct de vedere utilitar.

Adevărata problemă cu capitalismul este că este insuficient de economic. Capitalismul domnește ca ultimă instanță a unei conștiințe false care îi face pe oameni să creadă în fantasme ideologice. Ca și religia, capitalismul promite să acorde bunăstare generală, chiar dacă, în realitate, ne prelungește șederea prin Valea Lacrimilor.

Sub stăpânirea capitalismului, o sărăcire generală este din nou ridicată la poziția suverană a dreptului natural. Relațiile economice, care, potrivit lui Marx, ar trebui aduse sub control uman definit, rămân ascunse de vălul mistificării atâta timp cât sunt prezentate ca lucrările unei „mâni invizibile”. Această mistificare asigură astfel sărăcirea continuă a vieții umane, care este din nou acaparată de „aureola religiei” – un cult al lui Mamon, de data aceasta – în detrimentul condițiilor noastre economice reale.

Socialismul evoluționar și socialismul revoluționar


Degradarea continuă a oamenilor sub capitalism nu afectează doar masele defavorizate – clasa proletariatului – ci, mai izbitor, capitaliștii înșiși, care sunt ultimii oameni care au suferit o condiție schismatică. În Capital , Marx caracterizează această condiție drept

„un conflict faustian între pasiunea pentru acumulare și dorința de a se bucura”.

Acest conflict merge chiar în inima naturii contradictorii a capitalismului, așa cum este conceput în cadrul marxist. Și Smith vorbise despre acest conflict, dar făcuse acest lucru într-un mod care ar fi evidențiat în mod clar conștiința lui falsă:

„Este vanitate ., nu ușurința sau plăcerea, care ne interesează. Omul bogat se laudă cu bogățiile sale pentru că simte că acestea atrag în mod natural asupra lui atenția lumii.”

Pasiunea capitalistului pentru acumulare este, așadar, o expresie a vanității, ultima relicvă a unei lumi antice care se estompează rapid.

Pentru Marx, deci, capitalismul este un socialism defectuos – pătat de urme de vanitate din lumea veche – care poartă în sine semințele propriei autodepășiri. Modul de producție capitalist este de „necesitate tranzitorie”, capitalistul însuși fiind „capitalul personificat”, o figură nebuloasă, aproape tragică, condamnată la proiectul ascetic de „forțare fără milă rasa umană să producă de dragul producției. ”

Tocmai în punctul fin al naturii tranzitorii a capitalismului, capitaliștii și marxiştii se despart. Capitaliștii recunosc capitalismul (neo)liberal ca o etapă finală deja realizată a dezvoltării socio-economice. O continuare treptată, cronologică, a paradigmei tehno-capitaliste va apărea, așa cum s-a întâmplat încă din primele zile ale Revoluției Industriale, ca o „ridicarea a valului [care] ridică toate bărcile.”.

Marxiştii, în schimb, privesc capitalismul ca pe o coborâre în întuneric, o Katabază, din care ne vom întoarce doar dacă avem suficient noroc. — adică dacă reușim să alegem momentul oportun pentru revoluție, kairosul , în curgerea necruțătoare a timpului progresiv.

Capitalismul ne prezintă un socialism evolutiv , în timp ce marxismul conturează un socialism revoluţionar .


În ambele cazuri, scopul final este o mașinărie bine unsă, utilitară, un sistem care să satisfacă nevoile și dorințele tuturor, oriunde și în orice moment. Pentru a fi perfect exact, capitalismul și marxismul urmăresc amândouă economisirea totală a lumii, să aducă o stare pe care Simone Weil a caracterizat-o cândva drept fericire veșnică , „o stare în care să privești înseamnă să mănânci” sau care, în termeni mai prozaici. , ar putea fi numit Fully Automated Luxury Communism (Comunismul de lux complet automatizat).

Cartea lui Aldous Huxley, din 1932, Brave New World (Curajoasa Lume Nouă) , deși este aproximativă, încă nu atinge această viziune binecuvântată. Lucrarea lui Octave Mirbeau din 1899 Grădina Torturii se apropie mult mai mult.

Fraternitatea profundă dintre capitalism și marxism a fost, desigur, recunoscută înainte. În anii 1970, filozoful germano-belgian Rudolf Boehm le-a identificat pe ambele ca viziuni contradictorii asupra unui proces global de Progres istoric, pe care el îl considera condamnat nu doar accidental, de circumstanțe istorice sau de defect tehnic, ci fundamental.