top of page

Se găseşte un pic de Liberalism Classic în tine?Liberalismul clasic este o filozofie angajată în idealul guvernării limitate și libertatea indivizilor, inclusiv libertatea religiei , a cuvântului , a presei , a întrunirii și a piețelor libere . [ 1 ]

Liberalismul clasic s-a dezvoltat în secolul al XIX-lea în Europa de Vest și în America .

Deși liberalismul clasic s-a bazat pe idei care s-au dezvoltat deja până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, acesta a pledat pentru un fel specific de societate, guvern și politici publice necesare ca urmare a Revoluției industrialeși a urbanizării. [ 2 ] Persoanele notabile care au contribuit la liberalismul clasic includ Jean-Baptiste Say , Thomas Malthus și David Ricardo . [ 3 ] S-a bazat pe economia lui Adam Smith, o înțelegere psihologică a libertății individuale, a legii naturale și a utilitarismului și o credință în progres. Liberalii clasici au instituit partide politice care au fost numite „liberale”, deși în Statele Unite liberalismul clasic a ajuns să domine ambele partide politice majore existente. [1 ] A existat o renaștere a interesului pentru liberalismul clasic în secolul XX condus de Friedrich Hayek și Milton Friedman . [ 4 ]

La sfârșitul secolului al XIX-lea, liberalismul clasic s-a dezvoltat în liberalismul neoclasic , care a susținut guvernarea să fie cât mai mică pentru a permite exercitarea libertății individuale. În forma sa extremă, a pledat pentru darwinismul social . Libertarianismul este o formă modernă a liberalismului neoclasic. [ 5 ]

Termenul de liberalism clasic a fost aplicat retrospectiv pentru a distinge liberalismul din secolul al XIX-lea de noul liberalism social . [ 6 ] Expresia liberalism clasic este, de asemenea, uneori folosită pentru a face referire la toate formele liberalismului înainte de secolul XX, iar unii conservatori și libertari utilizează termenul liberalism clasic pentru a descrie credința lor în primatul libertății economice și a guvernării minime. Nu este întotdeauna clar ce sens este destinat. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Classical_liberalism.html