top of page

Reguli de educaţie evreiascăNu creeaţi complexe


O mamă evreică este ferm convinsă că copilul ei nu are nici o lipsă. O faptă rea nu este considerată un semn al unei educaţii proaste, ci doar o singură prostie, motivele pentru care trebuie înţeleasă ca atare. Niciunul dintre părinţi nu-i se va adresa în md răstit copilului despre neajunsurile lui, pentru a nu-i crea complexe.


Dă-i libertate copilului


Pentru ca un copil să crească încrezător în el însuşi, părinţii evrei îi oferă libertate deplină de acţiune, limitându-l doar la cerinţele stricte. După cum se spune zicala: „Un copil poate face totul, cu excepţia a ceea ce nu este permis”.


În familiile evreieşti, copiii nu sunt certaţi din cel mai mic motiv şi nici nu sunt certaţi agresiv. Minciunile lor sunt destul de acceptabile atâta timp cât nu trec o anumită linie. Respectul pentru bătrâni este apreciat mai presus de orice. Cu toată libertatea, un copil nu poate trece peste această linie şi nu poate arăta o lipsă de respect faţă de bătrâni. Părinţii în vârstă sunt adoraţi şi luaţi de copii ca şi modele.


Laudă toate lucrurile bune pe care le fac copii


Părinţii îşi laudă întotdeauna copilul chiar de la naştere. Pentru orice desen incomod, pentru un nou cuvânt învăţat sau pentru primii paşi incomozi, bebeluşul este răsplătit prin felicitări furtunoase. Copiii evrei se obişnuiesc să fie lăudaţi de la o vârstă fragedă. Mama şi tata nu ezită să laude copilul în public pentru orice lucru mărunt. Mai mult, o astfel de laudă este considerată o norma în rândul evreilor.

Predă responsabilitatea şi independenţa


În familiile evreieşti, copiii nu sunt familiarizaţi cu starea de lene. Sunt ocupaţi în mod constant cu activitatea lor: învaţă să cânte la vioară, să studieze o limbă străină sau merg la alte clase suplimentare. Ei ştiu să preţuiască timpul, aşa că nu au timp să-şi piardă timpul în curte. Ei învaţă să fie responsabili pentru cuvintele şi acţiunile lor.


Cultivă-i dragostea de familie


Tradiţiile evreieşti arată clar că baza familiei este tatăl şi mama. Copiii de la o vârstă fragedă văd că relaţia dintre mamă şi tată este saturată de respect reciproc, grijă şi dragoste. Copilul nu se va simţi sigur şi sigur. Ca urmare în propria lui familie va cultiva aceleaşi valori.

Educaţia evreiască pune o bază puternică pe măsurile care permit copiilor să devină indivizi deplini şi independenţi. Acest sistem funcţionează excelent pentru evrei. Poate că acest lucru se datorează faptului că evreicele pun întotdeauna casa şi familia pe primul loc, sacrificându-şi propriile vise.

Astfel de principii simple şi logice de creştere a copiilor trebie aplicate, dar din păcate foarte mulţi părinţii le neglijează. Ulterior, la bătrâneţe, ei se plâng că copiii nu se ridică la înălţimea aşteptărilor lor.


Prinţesele Iudeii - aşa îşi numesc evreii se numesc fetele. Cum Părinţii îşi tratează fetele ca pe nişte prinţese, ele chiarse simt ca adevărate prinţese în societate.

Din punct de vedere istoric, mamele şi-au crescut fetele din copilărie până la maturitate. Ea le-a învăţat treburile casnice şi artizanatul femeilor. Fetele erau pregătite pentru rolul lor principal în viaţă - soţie şi mamă, deoarece familia şi copiii sunt o manifestare a fericirii şi împlinirii. Împlinirea - este principalul proiect pentru o persoană în iudaism.


Shet Hile - o soţie virtuoasă şi amantă energică a casei. (Înainte de a te căsători, ca şi evreu poţi participa la cursuri parentale )


 

TORA


În acelaşi timp, tatăl este responsabil de învăţarea copiilor despre Tora şi de comportamentul fetelor - cât de cast este necesar acesta să fie.


O regulă importantă a educaţiei evreieşti este aceea că copiii moştenesc comportamentul şi tradiţiile care există în casa părinţilor lor. Şi dacă aceştia din urmă vor să-î înveţe pe copiii anumite calităţi, atunci mai întâi trebuie să se asigure că aceste calităţi se află în ei. De asemenea, este important ca părinţii să stabilească între ei o relaţie, care să-i facă pe copiii să-i trateze cu dragoste, respect şi încredere. Iubirea necondiţionată reciprocă a părinţilor şi a copiilor a ajutat şi ajută la transmiterea principiilor şi valorilor esenţiale copiilor.

Trăiţi conform legilor Torei, respectaţi tradiţiile evreieşti, respectaţi bătrânii şi aveţi grijă de cei mai tineri, iubiţi-vă şi susţineţi-vă reciproc.

Părinţii apelează la Tora pentru răspunsuri la întrebări despre ce să încurajeze şi pentru ce să-şi pedepsească copiii.


Tsniut


Educaţia în regulile modestiei şi severităţii a fost importantă în creşterea fetelor. Pentru fete: fusta este sub genunchi, coatele şi claviculele sunt acoperite. Acurateţe, respect şi grijă în toate - nu numai în manifestările externe, ci şi în cele interioare. Modestie nu numai în comportament, ci şi în gânduri, nu numai în faţa altora, ci şi în faţa ta.

Modestia este construită pe respect. Fără respect pentru sine, este imposibil să te porţi cu demnitate şi să primeşti respect de la ceilalţi. Şi acest lucru este deyvoltat prin dragoste şi respect pentru fată. Dacă părinţii ei o iubesc necondiţionat din copilărie şi o tratează cu grijă, ea la râdul ei se va trata şi pe ea la fel şi nu le va permite celorlalţi să nu o respecte. Tsniut este despre a te purta cu demnitatea unei prinţese în orice situaţie.


Predarea Torei


Potrivit Talmudului, înainte o femeie, spre deosebire de un bărbat, nu a fost obligată să studieze Tora şi să-i înveţe pe copiii ei. În acelaşi timp, în istoria lor în momente diferite, existau femei care cunoşteau atât Tora scrisă, cât şi Tora orală. Unele chiar au predat, în spatele unui paravan , astfel încât femeia să nu fie vizibilă pentru studenţi.

Unele femei au oferit „consultări Halachice” înţelepţilor sau au participat la disputele lor. Cea mai faimoasă dintre ele este Brurya, fiica rabinului Hanina ben Tradion şi soţia rabinului Meir.


Pentru o lungă perioadă de timp au studiat acasă, citind şi legile practice pe care trebuiau să le urmeze. Dar, în timp, educaţia formală pentru fete a devenit pur şi simplu o necesitate. O astfel de educaţie într-o şcoală ortodoxă a ajutat la studierea nu numai a laturii formale a poruncilor, ci a oferit şi o înţelegere a motivului pentru care trebuie să trăieşti în conformitate cu legile Torei şi să-ţi asumi rolul unei persoane în lume. Aceste cunoştinţe ajută la protejarea evreilor impotriva asimilării. În comunităţile evreieşti există şcoli pentru fete, în care este predat Tanakh. În unele şcoli religioase, fetele pot studia Talmudul.


Sfaturile unui rabin pentru părinţi


Sarcinile educaţionale cu care se confruntă părinţii evrei sunt oarecum dincolo de cele obişnuite. Succesul lor nu poate fi evaluat printr-un set de criterii după care, de obicei, se judecă cât de „reuşit” este sau nu un copil, dacă el a justificat sau nu speranţele părinţilor săi.

La fel ca toţi părinţii, mamele şi taţii evrei visează că, la un moment dat copilul lor va materializa cu succes potenţialul inerent din el: el s-a împlinit, a fost fericit în viaţa de familie, a avut succes în afaceri, este respectat în cercul social etc.

Pentru a atinge aceste obiective, adulţii folosesc anumite metode educaţionale - pedeapsă, încurajare, îndemn, orientare către autorităţi.


Nu este adevărat că toate cele de mai sus se aplică la fel de bine oricărei familii normale, indiferent de climatul său moral, de fundamentele, de nivelul social, de apartenenţa religioasă. Cu toate acestea, toate acestea ele nu sunt suficiente pentru o educaţie evreiască de succes. Toate gândurile şi faptele care însoţesc dezvoltarea fiecărui evreu ca persoană trebuie să fie legate de Tora.

Copiii pe care îi creştem în familiile noastre, în primul rând, trebuie să fie evrei buni în sensul pe care îl cere Tora, adică oameni care, din propria lor voinţă şi cu bucurie în inimă, îşi îndeplinesc îndatoririle în faţa Atotputernicului şi a oamenilor.


Un copil „de succes” dintr-o familie evreiască nu este numai unul onest, dezinteresat, generos, dar şi lipsit de griji false, temeri. El îşi îndeplineşte îndatoririle spirituale cu bucurie şi complet sincer, îşi construieşte relaţia cu părinţii pe baza iubirii, respectului şi fricii faţă de ei, deoarece aceleaşi sentimente contribuie la dezvoltarea iubirii pentru Cel Preaînalt într-o persoană şi a credinţei în El. Părinţii trebuie să cultive în copiii lor trăsăturile unui evreu care trăieşte conform Torei. Această înaltă sarcină este încredinţată evreilor şi, pentru a o realiza, este necesar să adere la un sistem clar de metode pedagogice şi la o filozofie specială a educaţiei.


În primul rând, părinţii înşişi trebuie să trăiască în conformitate cu Tora şi să posede acele calităţi umane pe care ar dori să le vadă la copiii lor. Acest lucru le cere adulţilor să lucreze în mod constant şi persistent pe ei înşişi, să cultive mijlocul (trăsături de caracter) prescrise de Tora.

Ar fi naiv să presupunem că mulţi dintre noi, adulţii, suntem aproape de ideal, dar este important să ne străduim în permanenţă pentru auto-îmbunătăţire.

Când copiii observă cum oamenii apropiaţi se străduiesc sincer să schimbe ceva în bine în ei înşişi, acest lucru îi încurajează să facă faţă problemelor în sine, îi înzestrează cu răbdare în lupta împotriva posibilelor greşeli şi neajunsuri. La rândul său, acest lucru întăreşte optimismul în oameni, care este atât de necesar pentru dezvoltarea spirituală continuă.


Cu toate acestea, în afară de exemple pozitive, pe care părinţii ar trebui să le ofere copiilor lor, o condiţie necesară pentru ascensiunea spirituală a unei persoane este îndeplinirea poruncilor sale. Printre acestea se numără cele care determină relaţia dintre oameni şi cele care se referă la contactele invizibile cu Atotputernicul. În familiile în care există o strânsă legătură emoţională între copii şi părinţi, aceştia din urmă au o putere extraordinară de a influenţa adolescenţii. Această putere - autoritatea părintească - le este prescrisă de către Tora.

Conform Halakha - legea evreiască - copilul este obligat să-şi distingă părinţii de toţi oamenii cu care trebuie să se confrunte în viaţă . Creatorul prescrie o teamă naturală faţă de părinţi, combinată cu o profundă veneraţie şi respect. Toţi copiii se caracterizează printr-o oarecare idealizare a persoanelor dragi lor, aşa că adesea se simt veneraţi de părinţii lor şi simt că aceştea au o influenţă puternică asupra lor.

Chiar şi la o vârstă mai matură, când ascultarea oarbă dă loc unor aprecieri sobre, copiii continuă să-i considere pe părinţi oameni extraordinari. Rabinul Eruham Leibovich, mashgiah (liderul spiritual) din anii 1930, a susţinut că fiecare persoană ar trebui să caute trăsături remarcabile la părinţi pentru a îndeplini în mod corespunzător mitzva (porunca) de a onora părinţii.

Dacă copiii îşi percep părinţii în această lumină, atunci fiecare cuvânt sau faptă pe care o rostesc îl afectează pe copil într-un mod special. Orice conversaţie cu copiii, orice contact are un sens profund şi consecinţe de anvergură. Astfel, părinţii se simt în permanenţă responsabili pentru tot ceea ce spun şi fac.


Ideea că toate greşelile noastre pot provoca daune ireparabile copiilor este înfricoşătoare. Dar nu trebuie descurajat: pentru ca greşelile făcute de părinţi, adesea complet inconştient, să afecteze în mod semnificativ natura relaţiilor din familie, acestea trebuie să fie repetate de mai multe ori.

În plus, comunicarea constantă cu copiii şi apropierea spirituală cu aceştia netezesc posibile asperităţi, neutralizează rezonanţa nefavorabilă din greşelile comise. Este important să se ia acest lucru în mod conştient şi cu abilitate pentru ca să se poată folosi această putere.

Care este baza autorităţii părinteşti? Iubire, încredere şi frică.


Care este rolul acestor sentimente în relaţia dintre părinţi şi copii şi cum afectează acestea dezvoltarea copilului? În primul rând, trebuie să se înţeleagă că: această relaţie este similară cu relaţia Celui Preaînalt cu copiii Săi - poporul evreu. Educaţia adecvată într-o familie evreiască ar trebui să reflecte dinamica relaţiei dintre o persoană şi Creatorul acesteia.

Pentru a creşte un evreu cu Tora, trebuie să se stabilească o relaţie cu copiii plină de dragoste, încredere şi frică. Aceste sentimente vor ajuta la dezvoltarea în copil a iubirii pentru Cel Preaînalt, a credinţei în El şi a fricii de El. Ulterior copiii vor lua drept bază legile vieţii stabilite de El în Tora.


Dacă copiii nu au suficient respect pentru părinţii lor, dacă nu le recunosc autoritatea, este dificil să ne aşteptăm ca ei să dezvolte frică şi venerare în faţa Atotputernicului, cea mai înaltă Autoritate şi Puterea noastră neîndoielnică.

Autorul cărţii „Se-fer Achinukh” („Cartea educaţiei”) explică faptul că porunca respectului şi fricii părinţilor a fost dată pentru a-i învăţa să cinstească şi să se teamă de Atotputernicul.

Tora distinge relaţia dintre copii şi părinţi de toate celelalte relaţii umane, deşi prescrie respectul faţă de alte persoane


Tora spune: „Toţi se tem de mama ta şi de tatăl lor” , blestemarea unei mame sau a unui tată este ca cineva care îl blestemă pe Dumnezeu însuşi. Când oamenii îşi cinstesc mama şi tatăl, D-zeu spune:

„Mă uit la el de parcă aş fi trăit printre ei şi ei M-ar onora”

Respectul faţă de părinţi şi frica de ei sunt necesare pentru ca copilul să le urmeze necondiţionat instrucţiunile, devenind astfel obişnuit să respecte regulile sociale, să facă cu uşurinţă ceea ce este considerat corect şi nu ceea ce vrea el să facă.

Se ştie că oamenii se maturizează mai încet decât alte creaturi.

„Din punctul de vedere al Halakha, viţelul de ziua lui este un taur matur” .

Dezvoltarea lentă a unei persoane îi permite să-l pregătească pentru sarcinile înalte pentru care a fost creată . Ca adult, va îndeplini poruncile Celui Preaînalt cu aceeaşi veneraţie, respect şi frică pe care le-a experimentat prima dată în relaţia cu părinţii săi. Părinţii, adică oamenii şi nu Atotputernicul Însuşi, ar trebui să insufle aceste sentimente unui copil. Copilul ar trebui să se teamă de consecinţele comportamentului său nesatisfăcător. Apoi, devenind adult, se va teme de pedeapsa pentru faptele sale rele, ştiind că „există un ochi care vede şi există o ureche care aude” .

În timp ce obişnuiesc copilul cu ascultarea, părinţii îl iniţează simultan în conceptele de „încurajare” şi „pedeapsă”. Frica de pedeapsă stimulează ascultarea. Frica este atât de necesară pentru o persoană care trăieşte conform legilor Torei, încât Preaînaltul ne-a poruncit:

„Frica Domnului, Dumnezeului Tău, slujeşte-L şi rămâi la El”

Cu toate acestea, nu trebuie uitat că frica trebuie să se bazeze pe dragostea părintească... Iubirea implică şi frică - teama de a nu-l asculta pe cel pe care îl iubeşti.


Astfel, nu frica în sine, ci iubirea este principalul lucru în slujirea Atotputernicului

Prin urmare, este extrem de important să învăţăm un copil să iubească Atotputernicul - acea unitate a iubirii şi a fricii, despre care am scris mai sus. Înţelepţii evreilor spun:

„Cel care se teme de Dumnezeu este o răsplată pentru o mie de generaţii, iar cel care iubeşte pe Dumnezeu - pentru o mie de mii de generaţii”

Cel care iubeşte pe Atotputernicul Îl slujeşte cu bucurie, această bucurie îi atrage şi pe alţii, ca şi cum ar fi infectat oamenii cu o dorinţă sinceră de a împlini voia lui Dumnezeu. Tora le porunceşte să atingă acest nivel de iubire:

„Şi Îl vei iubi pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta”

O astfel de dragoste face mai uşor să îndeplinească porunca de a lăuda pe Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne trimite, bune şi rele . Această poruncă se bazează şi pe încrederea deplină (bitachon) în Regele Universului. Bitachon permite unei persoane să-şi analizeze acţiunile şi să caute acele greşeli care au presupus pedeapsă în ele. Consecinţa acestui fapt este dorinţa şi dorinţa unei persoane de a lucra pe sine, eliminând neajunsurile existente, îmbunătăţindu-se şi perfecţionându-se pe sine (teshuva).


Încrederea este sentimentul care leagă dragostea şi frica. Cel care are încredere în Atotputernic îşi dă seama că până şi pedeapsa care vine de la El conţine binele în sine. La fel este şi cu părinţii. Dacă un copil are încredere în ei, simte că pedeapsa nu este rezultatul stării lor proaste, atunci în cele din urmă va admite că este pedepsit în mod meritat. În acest caz, copilul nu dezvoltă un sentiment de ostilitate şi o dorinţă de a răzbuna „nedreptatea”.


Deci, ca urmare se observă că: dragostea, încrederea şi frica sunt cele mai importante componente ale conştiinţei pe care părinţii evrei trebuie să le dezvolte la copiii lor. O persoană care experimentează aceste sentimente încearcă cu plăcere să „facă pe plac” Creatorului şi să trăiască conform Torei Sale. Acest om a ales cel mai bun dintre destinele sale - să trăiască în armonie cu el însuşi, căci Tora este numită şi şalom - „pace”, pace sufletească, linişte şi echilibru (: „Căile ei sunt plăcute, drumurile ei sunt pace”. )

O astfel de persoană poate fi numită pe bună dreptate un „produs de succes” al educaţiei evreieşti.


Atunci când părinţii le insuflă copiilor sentimente de dragoste, teamă şi încredere în sine, aceştia construiesc astfel fundamentul necesar pentru creşterea spirituală a copiilor lor, pentru dezvoltarea relaţiei lor cu Dumnezeu. Aceste sentimente nu numai că formează baza existenţei spirituale a unui evreu, ci permit, de asemenea, părinţilor să-şi dezvolte copiii în direcţia dorită şi în conformitate cu cea mai importantă sarcină a educaţiei evreieşti: să crească o generaţie care să urmeze exemplul părinţilor şi să adopte punctele lor de vedere, sistemul lor de valori şi stilul de viaţă.

Trebuie să ne asigurăm că copiii noştri trăiesc ca noi, să credem în ceea ce credem noi, continuând tradiţia începută pe Muntele Sinai. Astfel, prin multiplicarea şi transmiterea moştenirii poporului nostru, părinţii contribuie la păstrarea Torei.

Procesul prin care părinţii îşi influenţează copiii, comunică cu ei şi îi învaţă (hinukh) poate avea succes numai dacă există dragoste, încredere şi teamă. Lipsa iubirii părinteşti va înstrăina copilul. Lipsa credinţei va provoca înstrăinarea şi neascultarea. Neînfricarea îl va împinge să-şi găsesească propriile căi în viaţă - când părinţii pierd puterea, copiii o iau în propriile mâini.


Punând bazele iubirii durabile, atragem copilul spre noi cu mâna noastră dreaptă şi mai puternică („... mâna dreaptă va atrage” (17)); cu mâna stângă mai slabă, împingem înapoi pentru a insufla frică. Apoi, relaţia cu copilul este atent echilibrată şi apare un echilibru strict între dragoste şi frică, întotdeauna cu o uşoară preponderenţă faţă de iubire, astfel încât copilul să fie atras de părinţii săi şi vrea să le urmeze exemplul. Tora este ghidul ideal pentru părinţi.

Adresându-i-se constant cu privire la toate problemele emergente, părinţii învaţă ce comportament ar trebui aprobat, ce să condamne, ce trăsături şi obiceiuri să încurajezi, ce - să eradici. Tora este sursa sănătăţii mintale şi o existenţă semnificativă care ne va ghida copiii pe calea succesului.


Educaţia în familiile evreieşti le oferă copiilor dorinţa de a se îmbunătăţi, de a depune eforturi pentru rezultate, de a se dezvolta de-a lungul vieţii ...

Tradiţia educaţională evreiască este serios diferită de sistemele educaţionale adoptate de alte popoare. Copiii evrei sunt un ordin de mărime mai încrezători în ei înşişi, au mai mult succes în viaţă şi mai puţin dependenţi de opinie publica

Copii de vârsta şcolară sunt neapărat ocupaţi cu activităţi extraşcolare şi educatie suplimentara care nu afectează în niciun fel alegerea unei viitoare profesii. Un alt lucru este important: obicei timpuriu de disciplină, muncă, planificare clară a zilei tale.


Formarea personalităţii unui copil evreu începe exact în acelaşi timp ca şi pentru copiii alte altor naţionalităţi: de la naştere. Dar rezultatul educaţiei evreieşti nu încetează niciodată să uimească şi chiar să uimească profesorii şi psihologii. Şi copiii sunt încă la fel: aruncă obiecte, îşi muşcă unghiile, se enervează. Dar mediul educaţional este complet diferit. Are mai puţină teorie, mai multă practică. Mai mult, baza educaţiei este respectarea strictă tradiţiile familiale absorbirea cuvintelor părinţilor, aprecieri, afirmaţii.


Principii parentale


Educaţia copiilor în familiile evreieşti se distinge simultan prin rigoare şi manifestări constante ale iubirii părinteşti. Baza sa este familiarizarea cu cultura generală. Părinţii acordă cea mai mare atenţie acestei probleme.


Obiceiurile bune se formează la copiii evrei din copilărie. De aceea sunt percepute ca naturale şi confortabile, nu provoacă adolescentul care doreşte să se răzvrătească sau să-i abandoneze. Obiceiurile se cultivă şi care sunt utile la maturitate sunt sinceritatea, intenţiativa, perseverenţa, onestitatea, responsabilitatea, organizarea etc.


Părinţii evrei nu forţează un copil să studieze bine - o face el însuşi, deoarece din copilărie învaţă într-un cadru de viaţă pregătit pentru succes. Nu are aversiune pentru studii, educaţie, pentru că este motivat corespunzător. Nu a dezvoltat o reacţie automată la efectuarea unor acţiuni corecte din punctul de vedere al părinţilor sau al profesorilor, ci motivaţia corectă a faptelor bune ... De-a lungul anilor, această trăsătură va deveni mai puternică.


Educaţia evreiască oferă copilului o bază corectă şi puternică - dorinţa de a se perfecţiona în mod constant, de a căuta rezultate şi de succes, de a se dezvolta pe tot parcursul vieţii, de a profita la maximum de talentele eliberate de Dumnezeu.

Componentele obligatorii ale educaţiei evreieşti sunt:


• cultura emoţională, inteligenţa internă şi externă. Pe copilul de vârstă fragedă învată-l să-şi controleze comportamentul, ceea ce înseamnă, să-i rezolvaţi problemele într-un mod constructiv, să aduceţi flexibilitatea gândirii;

• încurajând curiozitatea minţii, curiozitatea, dar numai din punct de vedere a aplicaţiilor practice cât şi în fictiune. Acest lucru leagă bebeluşul de realitate, nu-i permite să intre în lumea fanteziilor fictive;

• concentraţi-vă pe atingerea unor obiective serioase, posibil în mare măsură. Scopul, evreii care stabilesc scopuri cresc în copii ca un obicei bun. În timp, acest lucru va deveni şi baza succesului vieţii. Adulţii nu vor permite niciodată copilului să renunţe, vor susţine şi se vor bucura astfel încât obiectivul să fie neapărat atins şi modelul de succes să fie fixat;

• refuzul acţiunilor erupţionale, dorinţe inutile bruste. Aceasta dezvoltă obiceiul de a aştepta cu răbdare fără suferinţă sau cu disconfort mental. Capacitatea de a acţiona strategic face o persoană mai fericită, creşte stima de sine, ajută la depăşirea dificultăţilor;

• independenţă. Aceasta este una dintre cele mai atractive trăsături ale unui copil evreu. Părinţii nu vor face niciodată pentru copil ceea ce este capabil să facă pentru el însuşi. Nu vă puteţi trăi viaţa pentru un copil - aceasta este convingerea lor interioară. Dar părinţii sunt întotdeauna gata să ajute la găsirea unei soluţii;

• respingerea schemelor şi soluţiilor gata făcute. Copilul trebuie să găsească singur răspunsul, să parcurgă mai multe opţiuni pentru a-şi găsi propria, cea mai optimă opţiune;

• religiozitate. Sentimentul constant al prezenţei divine în viaţă este un bun vaccin împotriva leneviei, grosolăniei şi altor acţiuni nepotrivite. Copilul ştie că, chiar dacă părinţii nu sunt în preajmă, el se află sub supraveghere şi protecţie;

• responsabilitate. De aceea copilul are multe responsabilităţi în familie.


Metode parentale


Fenomenul educaţiei evreieşti este disponibilitatea părinţilor, în detrimentul propriilor interese şi nevoi, de a crea un mediu favorabil de dezvoltare pentru copiii lor. Care sunt liniile directoare pentru părinţi?


• laudă sincer, neinteresat realizările copilului, difuzarea obligatorie a succeselor lui către lumea exterioară;

• sprijinul constant este cel pe care se bazează autoritatea părintească;

• sprijin material regulat - dovezi externe şi manifestări ale iubirii părinteşti.

Cel mai paradoxal lucru este faptul că, cadourile „la fel”, care nu sunt foarte binevenite în familiile de alte naţionalităţi, nu fac un copil evreu mai rău sau mai răsfăţat. Dimpotrivă, un cadou oferit pentru o ocazie serioasă să fie considerat mai valoros, ceea ce reprezintă un mijloc suplimentar de stimulare a realizărilor;

• atmosfera prietenoasă de dragoste şi respect universal. Poate că aceasta este diferenţa fundamentală între familia evreiască şi oricare alta. S-a stabilit o dată pentru totdeauna o relaţie de respect şi recunoaştere reciprocă între mamă şi tată, pe care nimic din lume nu o poate rupe. Fără critici, insulte, agresiuni. Acest lucru oferă copilului o bază morală pentru viaţă;


Copilul evreu creşte fericit şi creşte cu succes. Aceasta este ceea ce încearcă să realizeze pedagogia tradiţională.

Toată lumea care creşte un copil creează un mic univers. Părinţii care au experimentat miracolul creării unei noi fiinţe conştiente, se străduiesc să-i facă drumul vieţii drepte şi luminoase, să crească o persoană fericită, inteligentă, amabilă. Dar modul în care aceste vise se împlinesc rămâne o problemă de controversă şi preocupare pentru toţi părinţii din lume.


Una dintre metodele interesante şi eficiente de lucru cu copiii este un set de principii la care aderă popoarele Torei. Educaţia evreiască este plină de dragoste pentru copil şi cere, în primul rând, părinţilor înşişi, care trebuie să arate copilului lor drag un exemplu personal în toate. Învăţarea de a construi relaţii bazate pe bunătate, înţelegere şi respect se poate face doar devenind părinte. Dar principala poruncă este să-ţi iubeşti copiii.

Armonia familiei este principiul fundamental al educaţiei

Toţi părinţii, în special cei tineri, au dificultăţi în primii ani din viaţa unui copil. Pe lângă grijile şi interesele lor, se adaugă o mulţime de probleme şi chiar şi timpul care este întrerupt din somn sau de la muncă pentru a comunica cu un copil li se pare deosebit.

În confuzia dintre muncă, treburile casnice şi ajutarea membrilor familiei, se pierde cel mai necesar şi important lucru pentru toţi copiii - capacitatea de a se înţelege în familie. Micile griji şi conflicte care se acumulează ca un bulgăre de zăpadă nu sunt rezolvate imediat de părinţi - la urma urmei, de obicei nu au timp să acorde atenţie unor astfel de fleacuri. Ca urmare apare - o stare de irascibilitate totală, oboseală, furie, izolare şi lipsa dorinţei de a face compromisuri.

Ceea ce ar putea fi rezolvat doar cu o conversaţie de zece minute, prin acumulare, provoacă frustrare. Însăşi ideea faptului că conflictul trebuie rezolvat deja generează iritare - şi acest lucru nu trece de copii, care, ca nişte radare sensibile, captează toate dispoziţiile şi indispoziţiile familiilor lor.


Echilibrul este deranjat şi de emoţiile care se revarsă în mod necontrolat: fără o comunicare a părinţilor între ei, părinţii ajung să strige la copiii sau pur şi simplu la toate persoanele apropiate sau din apropiere - din nou, inclusiv la propriii lor copii.

Cum reacţionează copiii la acest lucru? În moduri diferite, dar în final nu rezultă nimic bun.

Copiii mici reacţionează la ţipetele adulţilor prin frică sau plâns, retrăgându-se în ei înşişi, frica se naşte în ei. Copiii mai mari, imitându-şi părinţii, devin nestăpâniţi şi capricioşi, cer îndeplinirea imediată a nevoilor, dorinţelor şi capriciilor lor, încep să ridice vocea la toată lumea, inclusiv la părinţi.

Din păcate, această imagine este familiară multor familii, iar motivul rezidă în părinţii înşişi. Prin urmare, educaţia evreiască implică, în primul rând, respectarea principiilor Torei în găsirea armoniei şi răbdării în sine şi în cadrul unui cuplu căsătorit - acest lucru îi va ajuta pe toţi membrii familiei.


O greşeală nu este o un capăt de lume


De multe ori, învăţând să construim relaţii cu alţi oameni, facem multe greşeli. Acest lucru se aplică şi relaţiilor din familii, atunci când părinţii înţeleg tardiv ceea ce au trecut cu vederea, au înşelat, şi-au jignit copiii, unde au greşit. Vă puteţi da seama de greşeala voastră în zece minute sau în zece ani - şi acest fapt al propriei imperfecţiuni, alegerea greşită vă doare şi vă va face să vă faceţi griji.

Nu există o astfel de greşeală în lume, cu excepţia morţii, pe care cel puţin nu putem încerca să o corectăm. Nu trebuie să vă fie frică să vă cereţi scuze faţă de un copil, soţ, părinte, prieten sau orice altă persoană dacă aţi greşit. Nu vă faceţi griji că nu veţi putea avea remedii - de regulă, ca rezultat, se dovedeşte că ne-am îngrijorat şi ne-am irosit resursele interioare pe fleacuri.


Nu te stradui sa fii perfect in toate si nu îi învăţa acest lucru pe copiilor tai!

Acesta nu este un motiv, desigur, pentru a face greşeli în mod deliberat, dar puteţi, de exemplu, să vă păstraţi întotdeauna casa perfect curată, să gătiţi cina la timp, să vă faceţi munca şi, în acelaşi timp, să trataţi întotdeauna bine cealaltă jumătate precum şi copiii? În familiile evreieşti (şi, de regulă, au mulţi copii), 5-6 copii sunt crescuţi în acelaşi timp. Crezi că mamele şi taţii lor arată întotdeauna ca nişteactori comerciali zâmbitori şi nu dau greş niciodată? Şi, cu toate acestea, rezultatul pe care îl oferă creşterea lor este impresionant.

Principalul lucru care trebuie înţeles este că, în spatele manifestărilor externe de dragoste şi grijă (o cină bună, o casă curată), nu trebuie să uităm de manifestările celor interne: armonie, relaţii calde, bunătate şi tandreţe. Şi dacă se întâmplă să greşiţi în relaţie, recunoaşteţi-o şi mergeţi mai departe. Gândiţi-vă la aceasta ca la o trambulină pentru călătoria lungă care este creşterea copiilor. Şi la fel de uşor să iertaţi greşelile altora, în primul rând, copiii voştri. Orice greşeală nu este o propoziţie, ci un motiv pentru a învăţa cum să acţionezi corect.

Echilibrul este un principiu important al interacţiunii

Este clar că oricare dintre copii, chiar şi cei mai inteligenţi şi ascultători, ar trebui să fie ghidaţi de un părinte, dar cum? În funcţie de situaţie, acest lucru trebuie făcut fie cu blândeţe, cu răbdare şi cu drag, arătând spre calea cea bună, fie cu asprime, insistând pe cont propriu, dar nu traumatizând psihicul copilului.

Educaţia evreiască permite pedeapsa corporală, dar numai dacă părintele este calm, gândeşte sobru şi experimentează pedeapsa cu copilul. Dar şi canoanele pedagogice sugerează că pedepsele corporale pot fi prescrise în marea majoritate a cazurilor. Pentru a face acest lucru, trebuie să transmiteţi corect, în mod competent şi în timp util, gândul către copil.

Dacă o mamă obosită, când a venit acasă de la serviciu, a văzut munţi de jucării împrăştiate, vase sparte şi apă sau suc stropit peste bucătărie în loc de o muncă făcută, care ar fi reacţia ei? Desigur, ar vrea să strige la copil, să îl pedepsească, să-i facă scandal. Va avea acest lucru un alt efect decât atmosfera tensionată şi teama de noua tiranie a părintelui? Nu.


Educaţia evreiasca ii invita pe părinţi să înceapă întotdeauna cu ei înşişi.

În loc de o reacţie rapidă şi violentă, respiraţi adânc şi expiraţi, mergeţi într-o cameră goală, îndepărtaţi furia de dvs. sau sescărcaţi-o pe un obiect (de exemplu, o pernă). Numai când te-ai liniştit, întoarce-te la copii şi încearcă să le transmiţi cu calm, dar cu fermitate, punctul tău de vedere. Ce ar trebui să facă femeia din exemplul nostru atunci când îşi recapătă echilibrul interior şi iese la copii?

• să explice ce zi grea ai avut, cum şi de ce era obosită;

• spuneţi ce lucruri o te aşteaptă seara şi ce ţi-ar plăcea cu adevărat (cum ai putea să te odihneşti, de exemplu);

• discutaţi cu copiii despre motivul pentru care este necesar să menţineţi ordinea în casă şi să întrebaţi cum gândesc;

• explicaţi de ce eşti foarte supărată de mizerie şi ce anume ar trebui şi nu ar trebui făcut;

• cereţi copiilor să facă curăţenie după ei, spunându-le cum să o facă.


Cum îşi laudă evreii copiii. Educaţia evreiască

Lung? Da. Necesită răbdare şi rezistenţă? Încă aş face! De fapt, niciun copil nu vrea să-şi supere mama şi, după ce a primit şansa de a corecta situaţia, nu numai că se va curăţa el însuşi, dar îşi va aminti pentru totdeauna această lecţie şi nu îşi va repeta niciodată acţiunile rele. De acord, acest lucru este de multe ori mai eficient decât să ţipi la copii, să-i pedepseşti şi să cureţi singur mizeria.


Miriam Levy, autoarea unor cărţi de renume mondial despre educaţia evreiască, sfătuieşte o mamă sau un tată, de pe buzele căruia un cuvânt dur este pe cale să iasă din copii, să-şi imagineze că fiecare dintre cuvintele lor este scris şi va fi transmis lui Dumnezeu. Ar vrea o persoană ca Dumnezeu să audă cuvinte atât de dure şi neplăcute? În creşterea copiilor ar trebui să existe întotdeauna un echilibru între duritate şi moliciune.


Reguli principale


Din tot acel volum mare de învăţături şi filozofie dedicate relaţiilor de familie din iudaism şi, în special, cele legate de creşterea copiilor, există câteva reguli de bază care trebuie amintite întotdeauna - şi utilizate în mod constant.

  • Părinţii sunt modele

  • Copilul este o oglindă în care părinţii sunt reflectaţi.

Conform Torei, caracterul oricărei persoane poate fi uşor determinat de mai multe criterii, şi anume:

• comportament în furie;

• atitudine faţă de bani;

• factori care îl enervează.


Copiii sunt cele mai sensibile creaturi şi ne citesc toate cuvintele, gesturile şi chiar expresiile faciale, nu numai atunci când suntem calmi, amabili şi fericiţi. Ne observă şi mai atent în furie, sunt interesaţi de comportamentul nostru în situaţii extreme şi nu numai atunci când totul merge ca de obicei. Dacă nu doriţi să vedeţi o copie a trăsăturilor dvs. negative în şase luni, un an sau chiar 10-15 ani, încercaţi să arătaţi doar pozitivi.


În plus, copiii îşi scot în mod inconfundabil o scara de evaluare. Credeţi că scorul jurnalului unui copil este cu adevărat mai important decât comportamentul lor rău cu o altă persoană sau animal? Atunci comportaţi-vă în mod adecvat la această scară.


Învaţă să depăşeşti dificultăţile - acesta este singurul mod în care îi vei învăţa la fel copiilor, deoarece ei învaţă sistemul tău, şi nu al altuia.

Petreceţi cât mai mult timp cu copiii

Copilăria lor nu se va mai repeta niciodată şi trebuie să crească cu încrederea că sunteţi întotdeauna gata să-i ajutaţi. Atât mama, cât şi tatăl ar trebui să aloce cât mai mult timp comunicării cu copilul. Să te joci cu el, să mergi pe stradă, să participi la evenimente, să faci picnicuri, să faci sport - aşa creezi o apropiere reală, încredere în relaţiile din familie. Educaţia fără apropiere şi încredere este imposibilă.

Desigur, părinţilor moderni le este greu să stea mult cu un copil - ritmul de lucru pe care societatea ni-l cere nu le permite unei femei să aştepte nici măcar până la absolvire. concediu de maternitate, nu ca să devină gospodină.

Dar timpul pe care ţi-a mai rămas după şi în afara muncii - serile şi weekendurile - îl foloseşti întotdeauna cu înţelepciune?

Petreceţi timpul liber cu copiii. Pentru ca copilul dumneavoastră să înţeleagă că este cu adevărat important pentru părinţii săi, trebuie să nu-i arătaţi niciodată că nu sunteţi interesat sau obosit de activităţi comune. El trebuie să ştie că, dacă are nevoie de tine, tu poţi să renunţi la toate şi să vii în ajutor.

Nu vă fie frică să încurajaţi copiii.

Canoanele evreieşti, care acordă atât de multă atenţie comportamentului exemplar al părinţilor, îndeamnă să nu se ia de bine comportamentul ideal al copiilor - copilul doar învaţă să se comporte bine şi ar trebui să fie lăudat şi încurajat pentru acest lucru!

Educaţia implică nu numai pedeapsa pentru faptele greşite, ci şi stimulente pentru a face bine. Dacă copilul o merită, laudă-l şi nu numai în intimitate, ci în faţa tuturor. Atunci persoana mică va avea o înţelegere că este iubită şi apreciată. Va încerca să fie recunoscător şi să se potrivească în continuare cu aprecierea.

Educaţia depinde pe jumătate de rugăciunile către Dumnezeu şi pe jumătate de pace în familie

Chiar şi cei mai ortodocşi evrei înţeleg că pentru nimic în lume nu te poţi baza doar pe Dumnezeu fără să depui propriile eforturi. Creşterea unui copil cere multă muncă, iar interacţiunea are loc nu numai între părţile părinţi-copii, ci şi între ambii părinţi.


Copiii, copiind modul de comportament al fiecăruia dintre membrii familiei, îşi amintesc întregul model al căsătoriei voastre.

Educarea independenţei copilului trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă.

Oricât de puternică ar fi dragostea şi dorinţa ta de a ajuta, într-o zi copiii tăi vor trebui să trăiască în lume fără tine - şi trebuie să-i înveţi să ia decizii independente la o vârstă fragedă.


Cum îl duci pe copilul tău la şcoală? Trezeşte-te, hrăneşte-te, ajută-l la îmbrăcare. Învăţă-l să ţină cont de timp pe cont propriu. A fi la timp pentru şcoală sau pregătire este preocuparea lui, nu a ta. Aminteşte-i fără pasiune ce oră este, dar nu te grăbi - atunci în timp orice copil va învăţa să se bazeze pe el însuşi. Acelaşi lucru este valabil şi pentru alte domenii ale vieţii. Începând cu copilul mic - depuneţi eforturi pentru a vă educa copilul şă devină o persoană independentă, o persoană în sine.


preluat din LINK41 afișări0 comentarii

Postări conexe

Afișează-le pe toate

Bình luận


bottom of page