top of page

Impozitul progresiv este o măsură contrară bunul simţ, contrară moralei creştine!Pornim acestă analiză de la "PILDA TALANŢILOR"


Pilda talantilor

Matei 25:14-30

14. Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. 15. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat. 16. Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi sa dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi. 17. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei. 18. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus și a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. 19. După multă vreme, stăpânul acelor robi s-a întors şi le-a cerut socoteala. 20. Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: „Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.” 21. Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” 22. Cel ce primise cei doi talanţi a venit şi el şi a zis: „Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.” 23. Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” 24. Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: „Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat: 25. mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!” 26. Stăpânul său i-a răspuns: „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat; 27. prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! 28. Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. 29. Pentru că celui ce are i se va da şi va avea din belşug; dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are! 30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.


Pilda talanţilor are foarte multe înţelesuri duhovniceşti şi se referă nu numai la viaţa duhovnicească, ci şi la viaţa umană în general, la bucuria de a fi roditor, de a dezvolta sau de a cultiva talentul ori diferitele calităţi şi a le pune în slujba semenilor. În mod deosebit remarcăm că Dumnezeu diferenţiază darurile, nu dăruieste tuturor oamenilor acelaşi număr de talanţi: unora le dăruieşte mai puţini, iar altora le daruieşte mai mulţi, ceea ce înseamnă că Dumnezeu cunoaşte puterea fiecăruia dintre oameni de a înmulţi talanţii şi, în acelaşi timp, doreşte ca oamenii să conlucreze şi să ajute din proprie iniţiativă pe cei care au nevoie de ajutorul lor.

https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/octoih/duminica-16-dupa-rusalii/pilda-talantilor-139354.html


IMPOZITAREA PROGRESIVĂ

Dacă aţi vizionat filmul veţi putea întelege următorele posibile urmări:

  1. Relaţia dintre Harry şi ceilalţi doi fraţi este afectată iremediabil

  2. Dick perfect conştient de imoralitatea deciziei lui şi-a vândut relaţia frăţească pe un câştig

  3. Tom un egoist tipic preferă să renunţe la moralitate şi relaţiile frăţeşti pentru a nu renunţa la viaţa lui fără muncă şi pentru satisfacerea nevoilor imediate.

Acestă poveste seamănă cu fabula "Greierul şi furnica" in care rolul Greierlui este luat de Tom şi al furnicii de Harry. - pentru care am să am o altă postare.


Povestea poate avea următoarele urmări foarte probabile:


VARINATA 1

Harry pleacă supărat şi îşi cumpără o altă casă în altă locaţie

CONSECINŢE

  • Cei doi fraţi rămân să se certe între ei privind modalitatea de împărţire a cheltuielilor comune.