top of page

Descentralizare și neutralitate, Bandiți și Asupriți

Statele, indiferent de constituția lor, nu sunt întreprinderi economice. Spre deosebire de acestea din urmă, statele nu se finanțează prin vânzarea de produse și servicii unor clienți care plătesc în mod voluntar, ci prin taxe obligatorii: impozite colectate prin amenințarea și utilizarea violenței (și prin intermediul banilor de hârtie pe care îi creează literalmente din nimic).


În mod semnificativ, economiștii s-au referit, prin urmare, la guverne – adică la deținătorii puterii de stat – ca la niște bandiți staționari. Guvernele și toți cei aflați pe statul lor de plată trăiesc din prada furată de la alți oameni. Ei duc o existență parazitară pe seama „gazdei”, a unei populații supuse.

O serie de observații suplimentare se desprind de aici.


În mod firesc, bandiții staționari preferă o pradă mai mare decât o pradă mai mică. Acest lucru înseamnă că statele vor încerca întotdeauna să își mărească veniturile fiscale și să își sporească și mai mult cheltuielile prin emiterea de mai mulți bani de hârtie. Cu cât prada este mai mare, cu atât mai multe favoruri pot obține pentru ei înșiși, pentru angajații și pentru susținătorii lor. Dar există limite naturale pentru această activitate.Pe de o parte, bandiții trebuie să fie atenți să nu-și împovăreze „gazda”, a cărei muncă și performanță fac posibilă existența lor parazitară, atât de mult încât aceasta din urmă să înceteze să mai lucreze. Pe de altă parte, ei trebuie să se teamă că „gazdele” lor – și în special cele mai productive dintre ele – vor migra de sub stăpânirea (teritoriul) lor și se vor stabili în altă parte.


În acest context, o serie de tendințe și procese istorice devin ușor de înțeles.


În primul rând, devine de înțeles de ce există o tendință de expansiune teritorială și de centralizare politică: prin aceasta, statele reușesc să aducă tot mai multe „gazde” sub controlul lor și să le îngreuneze emigrarea în teritorii străine. Este de așteptat ca acest lucru să ducă la o cantitate mai mare de pradă. Și devine clar de ce punctul final al acestui proces, înființarea unui stat mondial, nu ar fi nicidecum o binecuvântare pentru întreaga omenire, așa cum se pretinde adesea. Pentru că nu se poate emigra dintr-un stat mondial și, din acest punct de vedere, nu există nicio posibilitate de a scăpa de jaful statului prin emigrare.


Prin urmare, este de așteptat ca, odată cu înființarea unui stat mondial, sfera și amploarea exploatării de stat – indicate, printre altele, de nivelul veniturilor și cheltuielilor statului, de inflația monetară, de numărul și volumul așa-numitelor bunuri publice și de persoanele angajate în „serviciul public” – să continue să crească dincolo de orice nivel cunoscut anterior. Iar aceasta nu este cu siguranță o binecuvântare pentru „populația gazdă” care trebuie să finanțeze această suprastructură de stat!

În al doilea rând, devine de înțeles un motiv central al ascensiunii Occidentului către statutul de principală regiune economică, științifică și culturală a lumii. Spre deosebire de China, în special, Europa a fost caracterizată de un grad ridicat de descentralizare politică, cu sute sau chiar mii de teritorii suverane independente de la începutul Evului Mediu și până în trecutul recent. Unii istorici au descris această stare de lucruri drept „anarhie politică ordonată”. Iar în prezent, istoricii economici obișnuiesc să vadă în această stare cvasi-anarhică un motiv esențial pentru așa-numitul miracol european.