top of page

De ce teoria acumulării primitive a lui Karl Marx este greșită

LEGENDA:


Cu ROȘU - afirmațiile marxiste

Cu ALBASTRU - afirmațiile de tip liberal

Cu VERDE - completările mele

Este o situație de câștig-câștig – nu lumea cu sumă zero a distopiei sumbre a lui Marx. Instituțiile care reduc costurile de tranzacție și pun în aplicare drepturi de proprietate bine definite oferă un mediu în care stimulentele pentru inițiativa economică pot prospera.”


Potrivit celui mai faimos critic al său, „capitalismul” este definit printr-o:


- competiție între capital și muncă pentru a prăda producția economică. În acest concurs în desfășurare, capitalul câștigă de obicei. Cu excepția scurtelor interludii ale împuternicirii muncitorilor, istoria capitalismului este istoria acumulării de bogăție pentru câțiva capitaliști în detrimentul multor muncitori salariați pe spinarea cărora se construiește o astfel de bogăție. Capitalul poartă greutatea unei relații sociale în care proprietarii mijloacelor de producție se îmbogățesc plătind muncitorilor un salariu mai mic decât valoarea mărfurilor pe care le produc.Pentru a adopta lexicul lui Karl Marx,

- munca neremunerată este desemnată drept „plusvaloare”. Muncitorul pretins „liber” trebuie să lucreze pentru „capitalist”, care dictează condițiile de angajare în baza cărora muncitorul câștigă doar un salariu de subzistență.

Cel mai important termen de angajare este durata zilei de lucru. Pentru ca capitalul să se acumuleze, durata zilei de lucru trebuie să depășească „timpul de muncă necesar din punct de vedere social” necesar pentru producția de mărfuri suficiente pentru subzistența umană, pe baza standardelor de viață ale zilei. Acest lucru se poate face prin prelungirea zilei de lucru în termeni absoluti.

De asemenea, se poate realiza prin folosirea inovațiilor tehnologice sau intensificarea procesului de muncă pentru a reduce cantitatea de „timp de muncă necesar din punct de vedere social” raportat la un număr fix de ore care constituie ziua totală de muncă.,


Oricum, într-o lume fără capitalism, muncitorii ar produce ceea ce au nevoie și ar pleca cu ceea ce produc. În lumea capitalismului, muncitorii produc mai mult decât au nevoie și pleacă cu mai puțin decât produc. Unde se duce surplusul dacă nu la muncitori? La capitalisti, desigur. Nu pentru că contribuie la producție, ci pentru că puterea poziției lor sociale le asigură că pot extrage plusvaloare (profit) de la muncitori. Drepturile de proprietate și „fetișul” schimbului de mărfuri, care maschează relația socială care stau la baza producției și schimbului, protejează și păstrează ierarhia socială. Capitalismul este un furt nesancționat de stat.


Aceasta este, desigur, o viziune flagrant eronată asupra relațiilor de producție, ignorând ideea economică de bază conform căreia salariile reflectă productivitatea marginală a lucrătorilor. De asemenea, se bazează pe o neînțelegere fundamentală a modului în care valoarea este creată și distribuită în producție și schimb. Mai multe despre asta mai jos, dar pentru a înțelege cum a greșit Marx, este util să examinăm explicația lui Marx despre cum a început totul.