top of page

Corupția la români o inevitabilitate sau o patologie?

extras din Blogul lui Ion Cristoiu

cu albastru completările mele
Uşor de recunoscut în acest scenariu repetat cu o osîrdie seculară (este vorba de afacerile de corupţie dinainte de 1944) tipicul tuturor scandalurilor de corupţie de după 1989. Cei arestaţi şi condamnaţi au ieşit din închisoare sub fel de fel de motive. Alţii nici n-au intrat. Şi unii şi alţii se bucură de milioanele de dolari obţinute pe sub mînă.

Sînt acum oameni onorabili, ba chiar reveniţi în politică. Nu-i exclus să candideze şi pentru un loc în viitoarele manuale de Istorie a neamului. Să fi citit „miliardarii de carton“ despre sfîrşitul fericit al tu­turor campaniilor împotriva corupţiei? Greu de crezut, dacă ne gîndim că unii dintre ei nici nu ştiu să citească. E vorba mai degrabă de instinctul care le-a spus că scandalurile trec, banii rămîn.


O altă concluzie desprinsă din istoria corupţiei la români: toate afacerile de corupţie au pornit şi s-au desfăşurat în numele unor interese înalte: interesul de a apăra fruntariile ţării, interesul de a moderniza eco­no­mia, interesul de a atrage investitori străini.

Afa­ce­rea Strousberg s-a derulat sub pretextul că România are nevoie de căi ferate. Afacerea Fokker şi Afacerea Skoda au invocat necesitatea (reală) de a pregăti Ar­ma­ta pentru a face faţă pericolului extern. S-a spus de către înaltele personaje implicate: Oştirea are nevoie de avioane, Oştirea are nevoie de tunuri. Nu s-a spus însă că politicienii aveau nevoie de comisioane. Sînt altele pretextele de azi? Nu se invocă îndatoririle de țară membră a NATO pentru a justifica uriașele contracte de armament second hand?


Din introducerea la istoria corupţiei autohtone se desprinde şi o altă concluzie valabilă şi pentru vremu­rile de azi: lupta împotriva corupţiei a produs o uriaşă cantitate de demagogie. Cei din Opoziţie denunţau pe toate drumurile corupţia celor de la Putere. Cînd ajun­geau la Putere, se dedau plenar afacerilor scandaloase. Criticaţi amarnic de ceilalţi, ajunşi, sărmanii, în Opo­ziţie.

Fiecare regim debuta cu acţiuni energice luate împotriva corupţilor din regimul anterior. Care acţiuni se încheiau brusc, fie din cauza noilor alegeri, cînd ve­nea rîndul noilor stăpîni să treacă la anchetări răsunătoare, fie deoarece se descoperea, de-a lungul investigaţiilor, că firele se încîlceau primejdios.


Rămîne alarmant pentru vremurile de azi adevărul că afacerile de corupţie au afectat interesul na­ţio­nal. Fie direct, prin loviturile administrate bunei înzes­trări a Armatei, fie indirect, prin slăbirea eco­no­miei na­ţionale. Banii intraţi în buzunare lacome au i­ro­sit bugetul, stricînd lucrările de interes public, au sărăcit sute de mii de familii. Nu în ultimul rînd, afacerile scandaloase din anii interbelici au creat mediul favorabil atacurilor împotriva democraţiei, au deschis drumul dictaturilor.


Patolgiiile care se în cadrează acest tip de comportament sunt:


Biologic aspectul unor tumori maligne care consumă resursele ale organismului în interseul propriu, prin creştere necontrolato reuşind să-şi caşectizeze organismul din care îşi face parte sfărsind prin a muri împreună cu acesta.


Caşexia canceroasă

Cei care au acest comportament psihologic de tip Adictiv major sacrificându-şi viitorul lor şi al copiilor lor pentru satisfacerea unor nevoi imperioase. Drogaţi, alcoolici, etc


Facies de drogat înaininte 2000 şi după 7 ani

Din punct de vedere imun ne aflăm la o "orbire imună" a societăţii noastre (cum se întâmplă în cazul cancerelor de regulă) iar acesast tip de imunitate de cele mai multe ori este caşectizantă şi duce la deces


Cşexia hipoimună Sida

17 afișări0 comentarii

Comentários


bottom of page