top of page

Ce au în comun afirmațiile „Bărbații nasc” și „Definanțarea poliției”?
Cu excepția cazului în care ai un creer spălat, vei considera absurde afirmațiile „bărbații nasc” și „definanțarea poliției”.De ce, atunci, cei de stânga (spre deosebire de liberali și conservatori - în SUA) afirmă aceste lucruri și chiar le cred?


Cred că există două explicații legate.

Una este că Stânga încearcă să dărâme fiecare instituție normativă.

Dacă bărbații nasc, noțiunea de „bărbat” și „femeie” nu mai înseamnă nimic. Dacă „Bărbații nasc” înseamnă sfârșitul distincției bărbat-femeie, cea mai elementară distincție din rasa umană. Distincțiile rasiale sunt palide prin comparație. La fel și diferențierile naționale.

Marxiştii susţin eliminarea distincţiei bărbat-femeie deoarece singura distincţie care contează pentru marxişti este cea de clasă.

Cealaltă explicație este că jocul final al stângismului este haosul.

Este legat de prima explicație, deoarece ștergerea tuturor distincțiilor este haos. Distincțiile înseamnă ordine. A nu avea distincții înseamnă haos.

Am ajuns să realizez semnificația distincțiilor când scriam comentariul meu la primele cinci cărți ale Bibliei („Biblia rațională”). Ordinea morală a Bibliei depinde de distincții. Printre acestea se numără:

Omul și Dumnezeu

  1. Bun și rău

  2. Om și animal

  3. Sfânt și profan

  4. Părinte și copil

  5. Bărbat și femeie

  6. Frumos și urât

Distincțiile sunt atât de importante pentru ordinea morală iudeo-creștină și pentru weltanschauung ( o concepție sau o înțelegere cuprinzătoare a lumii, mai ales dintr-un punct de vedere specific - Welt („lume”) +‎ Anschauung („privire, vedere”), atestat pentru prima dată în Kritik der Urteilskraft (Critica judecății, 1790) a lui Immanuel Kant.) , încât diferențierea este ceea ce a făcut Dumnezeu în cele șase zile. Deși sunt cunoscute ca cele șase zile ale creației, adevărul este că, după ce a creat „cerurile și pământul”, Dumnezeu nu creează puțin. După Geneza 1:1, singurele lucruri pe care Dumnezeu le creează sunt animalele enumerate în 1:21 și ființa umană (1:27).

Deci, ce a făcut Dumnezeu pentru restul celor șase zile?

El a creat ordinea din haos.

De aceea, cel de-al doilea verset al Genezei poate fi al doilea cel mai important verset din Biblie (Geneza 1:1 este cel mai important pentru că, dacă nu-i acceptați premisa, nimic din ceea ce urmează nu contează): „Și totul a fost nul. și gol”, adică totul era haos.

“Haosul este starea naturală a lumii. Transformarea haosului în ordine a necesitat Dumnezeu.”

Ordinea este compusă din distincții. Ordinea naturală era dependentă de distincția dintre noapte și zi și pământ și mare, iar ordinea morală și socială depindea de distincțiile enumerate mai sus. Și deși toți depind de Dumnezeu, Biblia descrie doar unul dintre aceste diferențieri ca fiind „creat” de Dumnezeu – ființa umană ca bărbat și femeie.


Stânga încearcă să șteargă aceste distincții biblice:

Stânga neagă distincția dintre om și Dumnezeu. După cum spunea Marx, „Omul este Dumnezeu”. Ideea că există o Ființă transcendentă căreia omul îi datorează supunere morală este o anatemă pentru stânga. Omul trebuie să răspundă numai față de sine (și în cele din urmă unui stat de stânga).


Stânga neagă distincția dintre bine și rău. În stânga, nu există moralitate obiectivă. Binele și răul sunt subiective, determinate de individ și de comunitate.


Stânga neagă distincția dintre om și animal. Potrivit celei mai mari organizații pentru drepturile animalelor, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), de exemplu, nu există nicio diferență morală între un pui și o ființă umană. Ele sunt la fel de valoroase - atât de mult încât, potrivit PETA, nu există nicio diferență morală între un pui la grătar în America și un evreu incinerat în Holocaust.


Stânga neagă diferența dintre frumos și urât în ​​artă. Asta explică muzica și arhitectura urâtă și arta fără sens pe care lumea artei, condusă de stânga, le-a produs timp de un secol.


Și acum Stânga neagă diferența dintre bărbat și femeie.

Despre ce este vorba? Totul este despre respingerea ordinii divine care a făcut posibilă civilizația și revenirea în haos. De aceea, „bărbații nasc” are legătură cu „definanțarea poliției”. Ambele duc la haos.

Dacă îi întrebi pe cei care pretind că bărbații nasc sau care încearcă să definanțeze poliția: „Crezi în haos?” majoritatea nu vor ști despre ce vorbești. La nivel conștient, haosul nu este ceea ce caută Stânga.

Dar este exact ceea ce Stânga creează. Războiul împotriva civilizației occidentale este un război împotriva distincțiilor și ordinii. De aceea, detestele Stângii vorbesc despre valorile iudeo-creștine și biblice. Aceste valori reprezintă distincțiile divine morale și sociale și ordinea ulterioară care constituie civilizația occidentală.

De aceea, „bărbații nasc” și „definanțarea poliției” sunt legate. Ambele reprezintă dezordine.

12 afișări0 comentarii

コメント


bottom of page