top of page

Când băncile – și alte instituții – încearcă să schimbe lumea

Din MANIFESTUL PARTIDULUI COMUNIST

Karl Marx și Friedrich Enghels


Într-un cuvînt, comuniştii sprijină pretutindeni orice mişcare revoluţionară împotriva orînduirii sociale şi politice existente.


În toate aceste mişcări ei pun pe primul plan, ca problemă fundamentală a mişcării, problema proprietăţii, indiferent de forma mai mult sau mai puţin dezvoltată pe care aceasta ar avea-o.


  • // -.


Comuniştilor le repugnă să-şi ascundă vederile şi intenţiile. Ei declară făţiş că ţelurile lor pot fi atinse numai prin doborîrea violentă a întregii orînduiri sociale de pînă acum. Să tremure clasele dominante în faţa unei Revoluţii Comuniste. Proletarii n-au de pierdut în această revoluţie decît lanţurile. Ei au o lume de cîştigat.


PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VĂ!


https://www.marxists.org/romana/m-e/1848/manifest/c04.htmCând băncile – și alte instituții – încearcă să schimbe lumea
Principala preocupare a oamenilor care au condus Silicon Valley Bank (SVB) – banca care tocmai a dat faliment – ​​nu era banca. Nici nu a făcut bani pentru acționarii băncii și nici nu a protejat fondurile deponenților săi.

Preocuparea lor principală a fost activismul social – LGBTQIA+, DEI (diversitate, echitate, incluziune), ESG (mediu, social și guvernare) și schimbările climatice.

De fapt, timp de nouă luni — din aprilie 2022 până acum doar opt săptămâni — SVB din America nu a avut nici măcar un director de risc (CRO). A avut un CRO pentru Europa, Africa și Orientul Mijlociu, dar femeia încredințată cu acest rol, Jay Ersapah, era aparent mult mai interesată de activismul de stânga decât de evaluarea riscurilor.