top of page

Anulează Cultura și toleranța Aristocrației Naturale

Actualizată în: 28 iun. 2022

Notă: - cu VERDE -notele mele

Introducere:


După părerea mea acest articol conturează zbuciumul secularilor și a progresiștilor, zdrobiți de fundătura în care singuri au ajuns conduși de propriile lor decizii și acțiuni.

Morala este un set de reguli fundamentale necesare funcționării societății și a omului ca și ființă socială. Ele au o origine ancestrală, trec de prezent și garantează viitorul. Ele au o valoare de lege naturală și universală similar cu legile geometriei în universul euclidian, legea lui Pitagora, constantele universale din fizică valabile pe Pământ cât și oriunde în Universul cunoscut. Ele sunt dictate de la început și țin de Nedeterminat, de Infinit, de Actul Creației. Fără ele nu ar putea exista societatea umană..

Un set dintre aceste legi fundamentale sunt cuprinse în “Cele Zece Porunci” pe care biserica cu rol de gardian al moralei trebuie să le facă cunoscute, înțelese și respectate în societate. Tocmai în perioadele istorice în care s-a renunțat la respectarea lor (cum este secolul XX când au apărut cele mai mari ideologii de sorginte atee - fascismul și comunismul) s-au desfășurat cele mai înfiorătoare crime împotriva umanității.

Un alt element important este conștiența răspunderii. Conceptul liberului arbitru este strâns legat responsabilitate, de faptul că vei da socoteală pentru orice faci bine sau rău. Acest lucru implică:

  1. Supunerea față de legile laice cât și cele transcedentale.

  2. Legile laice nu trebuie să supună celor transcedentale, fiind subordonate lor. Cum ar fi dacă s-ar da o lege care să impună că pătratul nu are unghiurile de 90 de grade?

  3. Conștiența că încălcarea legii este penalizată de unu supraveghetor care este fie

  4. Omul - inconstant, părtinitor, parțial văzător, supus erorilor umane - în cazul legilor umane

  5. Permanent, nepărtinitor, atot-văzător - în cazul celorlalte


Cei care au transformat renunțat la elementul răspunderii față de Creator nu au mai respectat nici legile umane deoarece se considerau ei înșiși zei și ca urmare nu mai trebuiau să dea socoteală nimănui (Exemplu Stalin, Hitler, Mao, etc.)


„Pentru a prospera cu adevărat în propriile noastre comunități, avem nevoie mai mult decât de lege și ordine; este necesară o țesătură socială puternică care să încurajeze comportamentul virtuos la fel de mult pe cât pedepsește delincvența.”

Tocmai acestă “țesătură socială puternică” o reprezintă legile morale.


„Amintiți-vă că democrația nu durează niciodată mult. În curând se irosește, apare epuizarea și se sinucide. Nu a existat niciodată o democrație, care să nu se sinucidă. Este în zadar să spunem că Democrația este mai puțin zadarnică, mai puțin mândră, mai puțin egoistă, mai puțin ambițioasă sau mai puțin avară decât Aristocrația sau Monarhia.
Nu este adevărat în faptele descrise și nu apare niciunde în istorie. Pasiunile sunt aceleași pentru toți bărbații ( aici sub conceptul de conducători )sub toate formele de Guvernare Simplă și, atunci când nu sunt controlate, produc aceleași Efecte ale Fraudei, Violenței și Cruzimii.
Când Perspective clare sunt deschise înaintea Deșertăciunii, Mândriei, Avariției sau Ambiției, pentru satisfacerea lor ușoară, este greu și pentru cei mai atenți filozofi și cei mai conștiincioși moraliști să reziste tentației. Indivizii s-au cucerit pe ei înșiși, națiuni și corpurile mari de oameni, niciodată.”


— De la John Adams pentru John Taylor, 17 decembrie 1814


Cel mai mare dușman al tău ești tu!