top of page

Anulează Cultura și toleranța Aristocrației Naturale

Actualizată în: 28 iun. 2022

Notă: - cu VERDE -notele mele

Introducere:


După părerea mea acest articol conturează zbuciumul secularilor și a progresiștilor, zdrobiți de fundătura în care singuri au ajuns conduși de propriile lor decizii și acțiuni.

Morala este un set de reguli fundamentale necesare funcționării societății și a omului ca și ființă socială. Ele au o origine ancestrală, trec de prezent și garantează viitorul. Ele au o valoare de lege naturală și universală similar cu legile geometriei în universul euclidian, legea lui Pitagora, constantele universale din fizică valabile pe Pământ cât și oriunde în Universul cunoscut. Ele sunt dictate de la început și țin de Nedeterminat, de Infinit, de Actul Creației. Fără ele nu ar putea exista societatea umană..

Un set dintre aceste legi fundamentale sunt cuprinse în “Cele Zece Porunci” pe care biserica cu rol de gardian al moralei trebuie să le facă cunoscute, înțelese și respectate în societate. Tocmai în perioadele istorice în care s-a renunțat la respectarea lor (cum este secolul XX când au apărut cele mai mari ideologii de sorginte atee - fascismul și comunismul) s-au desfășurat cele mai înfiorătoare crime împotriva umanității.

Un alt element important este conștiența răspunderii. Conceptul liberului arbitru este strâns legat responsabilitate, de faptul că vei da socoteală pentru orice faci bine sau rău. Acest lucru implică:

  1. Supunerea față de legile laice cât și cele transcedentale.

  2. Legile laice nu trebuie să supună celor transcedentale, fiind subordonate lor. Cum ar fi dacă s-ar da o lege care să impună că pătratul nu are unghiurile de 90 de grade?

  3. Conștiența că încălcarea legii este penalizată de unu supraveghetor care este fie

    1. Omul - inconstant, părtinitor, parțial văzător, supus erorilor umane - în cazul legilor umane

    2. Permanent, nepărtinitor, atot-văzător - în cazul celorlalte


Cei care au transformat renunțat la elementul răspunderii față de Creator nu au mai respectat nici legile umane deoarece se considerau ei înșiși zei și ca urmare nu mai trebuiau să dea socoteală nimănui (Exemplu Stalin, Hitler, Mao, etc.)


„Pentru a prospera cu adevărat în propriile noastre comunități, avem nevoie mai mult decât de lege și ordine; este necesară o țesătură socială puternică care să încurajeze comportamentul virtuos la fel de mult pe cât pedepsește delincvența.”

Tocmai acestă “țesătură socială puternică” o reprezintă legile morale.


„Amintiți-vă că democrația nu durează niciodată mult. În curând se irosește, apare epuizarea și se sinucide. Nu a existat niciodată o democrație, care să nu se sinucidă. Este în zadar să spunem că Democrația este mai puțin zadarnică, mai puțin mândră, mai puțin egoistă, mai puțin ambițioasă sau mai puțin avară decât Aristocrația sau Monarhia.
Nu este adevărat în faptele descrise și nu apare niciunde în istorie. Pasiunile sunt aceleași pentru toți bărbații ( aici sub conceptul de conducători )sub toate formele de Guvernare Simplă și, atunci când nu sunt controlate, produc aceleași Efecte ale Fraudei, Violenței și Cruzimii.
Când Perspective clare sunt deschise înaintea Deșertăciunii, Mândriei, Avariției sau Ambiției, pentru satisfacerea lor ușoară, este greu și pentru cei mai atenți filozofi și cei mai conștiincioși moraliști să reziste tentației. Indivizii s-au cucerit pe ei înșiși, națiuni și corpurile mari de oameni, niciodată.”


— De la John Adams pentru John Taylor, 17 decembrie 1814


Cel mai mare dușman al tău ești tu!Dintre primii lideri revoluționari ai Statelor Unite, John Adams a fost unul dintre cei mai nuanțați ideologic. Deși un republican ferm, de-a lungul carierei sale, Adams a fost în mod obișnuit suspectat că nutrește sentimente neplăcute și antidemocratice. Într-adevăr, ceea ce l-a diferențiat de majoritatea colegilor săi a fost o atitudine sobră față de realitățile guvernamentale. Vedem acest lucru în special în corespondențele sale cu Thomas Jefferson – în același timp marele său prieten și principalul rival politic – cu care se ciocnea în mod regulat în chestiunea aristocrației.


Adams a avut serioase îngrijorări cu privire la natura neradicabilă a înclinațiilor aristocratice. Spre deosebire de John Taylor din Caroline, care era oarecum un Jeffersonian radical, Adams a considerat aristocrația un dat natural – necesar pentru a fi canalizat, dar niciodată abolit în totalitate. În acest sens, el a fost aliniat cu Jefferson, care a delimitat în mod clar o „aristocrație naturală”, care să fie considerată separată de „aristocrația artificială” pământească a Lumii Vechi.

Spre deosebire de Jefferson, însă, Adams a fost profund cinic cu privire la efectele unei aristocrații naturale nelimitate asupra societății civile. Într-o scrisoare către Jefferson, Adams a scris în termeni nesiguri:

„ Aristoii tăi” sunt dintre cele mai greu de gestionat animale, dintre orice lucru din întreaga Teorie și practică a Guvernului. Ei nu pot suferi să fie guvernați. Ei nu numai că își exercită toată politica subtilității și curajul, dar folosesc comunitatea pentru a distruge fiecare plan și model pe care cei mai onești arhitecți din legislație le pot inventa doar pentru a-i controla.”

Jefferson a fost foarte optimist în acest punct. Optimismul său față de beneficiile acordate de aristocrația naturală era aproape asemănător lui Candide. Similar cu Platon și Aristotel, Adams credea că aristocrația ar putea fi redusă doar printr-un guvern mixt, printr-o echilibrare atentă a puterilor. Jefferson, un democrat în suflet, a crezut că „cel mai bun remediu” este să

„lăsăm cetățenilor alegerea liberă și separarea aristoilor [naturali] de pseudoaristoi [artificiali], a grâului de pleavă”.

El a crezut cu adevărat că oamenii ar putea (și vor) „alege pe adevăratul bun și înțelept”. Fără îndoială, „în unele cazuri, bogăția poate strica,

iar nașterea poate orbi; dar nu într-o măsură suficientă pentru a pune în pericol societatea”.


Nebun, gândi Adams și i-a răspuns lui Jefferson: „Distincția ta dintre aristocrația naturală și artificială nu mi se pare bine întemeiată”. Adams nu credea că există vreo diferență reală între aristocrația naturală și cea artificială, având în vedere că bogăția acumulată prin diferențele naturale a fost cea care a instalat în cele din urmă descendenții oamenilor ambițioși ca moștenitori ai Vechi Averilor. Într-adevăr,


„Moștenitorul onorurilor, bogățiilor și a puterii nu are adesea mai mult merit în obținerea acestor avantaje decât le are în obținerea unui chip frumos sau a unei figuri elegante”.


Ambii bărbați ar fi putut detesta „onorurile ereditare”, dar ceea ce i-a divizat în cele din urmă a fost o chestiune a atitudinii de bază. Adams l-a rezumat odată cu mulți ani mai devreme:

Ți-e frică de unul – eu, de cei puțini... Te temi de monarhie; Eu, de aristocrație.”

Statele Unite (și mai mult din Occident) nu au reușit niciodată să evolueze dincolo de această ceartă subterană. Chiar și astăzi, problemele ridicate acolo rămân nerezolvate.


Adevărul este că există totuși o diferență între o aristocrație naturală și una artificială. Diferența se percepe uneori după mai multe generații succesive. Dacă calitățile care au asigurat câștigarea acestui titlu de “Aristoi” nu pot fi păstrate de generațiile următoare, acest atribut dispar în mod natural și concurențial. În fapt și astăzi este privit într-un fel un om care a ajuns la un statut social și material prin propriile eforturile precum și a generațiilor anterioare la care se adaugă capacitatea de a păstra și a le da generațiilor următoare decât unul îmbogățit peste noapte care este considerat posibil “parvenit” și privit cu suspiciune. Însă de acord cu Adams statutul de “natural” nu este o garanție suficientă. O altă diferență notabilă este că vechea aristrocrație dorește să-și păstreze poziția având un comportament consevator. Aristrocrația nouă forțată de procesul electoral ciclic are tendințe de acumulare a valorilor materiale de multe ori fără nici un scrupul. Deoarece educația ca și proces începe în familie (școala este doar o parte din procesul educațional) nivelul educațional este mult mai bine consolidat in aristrocrațiile vechi prin generații succesive decât în cele artificiale. Din această cauză calitatea noii aristrocrație lasă mult de dorit.

Aristocrația naturală și cultul individualismului


Jefferson a spus :

„Aristocrația naturală este cea pe care o consider ca fiind cel mai prețios dar al naturii”.

Și s-a întrebat dacă putem

„nici măcar să spunem că acea formă de guvernare este cea mai bună care asigură cel mai eficient o selecție pură a acestor aristoi naturali în birourile guvernamentale”.

Adams a susținut că șselecția pură va rămâne falsă, atâta timp cât nu există

„nici un remediu împotriva corupției irezistibile în alegerile pentru birouri de mare putere și profit”.

Dezvoltarea reală a națiunilor liberale a ignorat în mare măsură orice îndoieli ridicate de Adams. În urma lui Jefferson, noțiunea de aristocrație naturală a devenit profund încorporată în țesutul societății moderne. Pe măsură ce s-a întâmplat acest lucru, problema aristocrației în sine a fost umbrită. Astăzi, nici măcar nu mai folosim acest cuvânt. În schimb, vorbim de „meritocrație” și „individualism”.


John Stuart Mill

John Stuart Mill a fost cel care a cristalizat această transfigurare treptată. În eseul său clasic “Despre libertate” , Mill a apreciat „materia primă a naturii umane”. În timp ce majoritatea principiilor liberale pot fi urmărite până la însuși Părintele liberalismului - filozoful britanic John Locke -, Mill a fost cel care a dat acestor principii întorsătura lor modernă.


John Locke


În secolul al XVII-lea, Locke a promovat o doctrină a toleranței și a libertății de exprimare pentru a promova un climat civil de pace și prosperitate. În momentul în care Mill a intrat în scenă, conturur general ale burghezului în societate fusese deja pusă în discuție de romanticii (germani și englezi). Mill încă pledează pentru un principiu al vătămării – cea mai simplă noțiune de civilitate – care afirmă că un individ trebuie să acționeze astfel încât „să nu deranjeze alți oameni”. Dar acest lucru a fost în mare parte umbrit de un impuls general către nonconformism .


Ralph Waldo Emerson

Mill nu a fost poate la fel de radical ca contemporanul său Ralph Waldo Emerson, al cărui eseu despre încrederea în sine a ridicat individualismul absolut la o condiție necesară a vieții: „Cine se pretinde fi bărbat trebuie să fie un nonconformist”. Cu toate acestea, critica lui la adresa unui anumit „tip de caracter uman ciobit și ascuns” nu a rămas mult în urmă. Mai exact, Mill a deplâns un fel de „cenzură ostilă și de temut” care afectează toate păturile sociale ale statului civil Lockean.

Supunându-se consimțământului societății politicoase, omul burghez a rămas efectiv legat de lanțurile convențiilor populare: „Chiar și în ceea ce oamenii fac din plăcere, conformitatea este primul lucru la care se gândesc; le place în mulțime; ei exercită alegerea numai dintre lucrurile care se fac în mod obișnuit; ei evită particularitatea gustului și excentricitatea comportamentului la fel de mult pe cât se feresc de crime.”


Un aristocrat natural trebuie să-și cultive individualitatea pentru a deveni o „ființă umană bine dezvoltată”. Așa cum căutarea științifică a cunoașterii ne cere să „descoperim adevăruri noi și să subliniem când un adevăr anterior nu mai este adevărat”, tot așa căutarea fericirii ne îndeamnă să ne angajăm în experimentarea socială progresivă. Perfectibilitatea naturii umane, o doctrină pe care Adams „n-a putut niciodată să o înțeleagă”, dar de care Jefferson s-a alipit din toată inima, îi încurajează pe cei cu „superioritate mentală” să „înceapă noi practici și să dea exemplul unei conduite mai iluminate și de un bun gust și simț în viata umana."


Eroarea de interpretare care apare azi se datorează faptului de a “se uită” că gânditorii de mai sus menționați erau aveau la baza educației marile cărți și în special Bibliea. Ei considerau învățăturile biblice naturale și de la sine înțelese. Întreaga Civilizație Occidentală este practic produsul Creștinismului. Nimic nu se naște din nimic, iar dacă cei care din lumea creștină neagă creștinismul practic nu-și pot nega formația dobândită în mediul creștin. Acești gânditori nu puteau concepea derapajul de la morala creștină.

Diminuând această bază creștină de formare în generații succesive printr-o educație ostilă creștinismului sa generat o Formă fără Fond, Lipsa unei credințe a dus la nevoia imperioasă de mistic cu apariția de “Idoli și ideologii False” care însă nu au înțelepciune și morală. (Venerarea Diavolului, apariția vampirismului, zeificarea extratereștrilor, etc.) Fenomenul este valabil în orice societate indiferent de religia care stă la fundamentul ei..

Cel mai elocvente exemple sunt copii abandonați de mici și crescuți de mici de lupi sau maimuțe care nu au fost niciodată recuperați integral de societatea umană, ei neputând părăsi formarea grupului animalier care l-a adoptat.


Aristocrații naturali ai „talentului și curajului” ar trebui să fie pionieri cu curaj în expresii alternative și idiosincratice ale excentricității umane. Herman Melville, un alt contemporan al lui Mill, avertizase deja despre aceste personalități emergente. La fel ca Adams, Melville nu avea încredere în expansiunea nemărginită a ambiției monomaniace. Urmărind balena albă a individualității pure, noii Ahab ai lumii moderne ar scufunda, fără îndoială, nava statului. De asemenea, la fel ca Adams, lecțiile lui Moby Dick au fost în mare parte lăsate deoparte de cernerea istoriei. Ahabii și-au asumat cu generozitate poziția căpitanului de drept.Lecțiile pe care le deducem în urma citirii cărții Moby Dick sunt:


Nu lăsa pasiunile tale să te consume: căpitanul Ahab avea o misiune și urma să îndeplinească acea misiune cu orice preț. Pasiunile l-au consumat până la punctul în care nu a mai luat în considerare ceilalți factori asociați cu câștigul. Toate misiunile ar trebui să folosească o rațiune și o rațiune sănătoasă pentru a echilibra procesul de luare a deciziilor.


Balena reprezintă măreția: În acest moment în societate, uciderea unei balene albe reprezenta bogăție, prestigiu și realizare. Fiind una dintre cele mai mari creaturi cunoscute de om, a fost greu de găsit, harponat și adus pe piață. Moby Dick a ajuns să reprezinte dorința omului de recunoaștere materială și socială.


O bucată de experiență americană: Melville și-a folosit experiența de marinar pentru a scrie povestea și a devenit o senzație. Povestea reprezintă modul în care viața a fost trăită de navigatorii din New England în timpul secolului al XIX- lea . Viața era diferită atunci și economiile își făceau bani din resurse naturale precum pescuitul, agricultura, mineritul și cheresteaua.


Forme de guvernare: Procesul de adunare a marinarilor din diverse categorii sociale este un proces democratic în care toți membrii sunt judecați individual pe baza abilităților lor de contribuție. Într-o societate capitalistă, fiecare membru este concentrat pe prinderea balenelor în scopuri economice și are o contribuție pozitivă la acțiunea colectivă. Căpitanul Ahab se transformă în tiranul care nu reușește să se consulte cu alții, ceea ce în cele din urmă duce echipajul său la moarte.


Răsturnarea poziției binelui și a răului: La începutul poveștii, Moby Dick este caracterizat ca fiind rău și trebuie vânat pentru comportamentul său sălbatic. Pe măsură ce povestea se desfășoară, descoperi că Moby Dick scapă doar de vânătoare și nu a fost niciodată un devorator de oameni. În cele din urmă aflăm că căpitanul Ahab este cel care nu a reușit să folosească rațiunea sănătoasă și devine întruchiparea răului în poveste, în timp ce el îl vânează irațional pe Moby Dick pentru propriul său egotism zadarnic.

Din LINK


Contrar a ceea ce ne-ar face să credem anumite personalități populare ale dreptei contemporane, progresismul are foarte puțin de-a face cu colectivismul de bază sau cu „ nebunia mulțimilor”. Nu este atât o îndepărtare de la principiile liberalismului clasic, cât de la deznodământul său tragic. Înțeles corect, progresismul este autodezvoltarea și autoafirmarea procedurală a aristocrației naturale, o forță pe care Jefferson credea că ar putea înlocui vechea și corupta aristocrație a pământului și a titlurilor, dar care a devenit într-adevăr o aristocrație (cea naturală) total lipsită de toate responsabilitățile sociale.


Thomas Hobbes


Ceea ce astăzi se numește „cultura anulării” ( Cancelar Culture) nu poate fi înțeles decât pe fundalul unei aristocrații liberale ascendente. Tensiunea recentă a cenzurii în discursul public nu seamănă cu nimic cu cenzura exercitată de națiunile mai tradițional autoritare. Cenzura este de obicei de tip hobbesian, concentrată într-o puternică putere centrală. După cum a scris Thomas Hobbes în Leviathanul său , numai puterea centrală, singura suveranitate, îi este permisă „să judece ce opinii și doctrine sunt negative și ce conduc la pace”. Cultura Cancel este o fiară foarte diferită. Marca sa de cenzură este exercitată nu pentru a promova pacea, ci pentru a inculca o toleranță exclusivă față de expresiile hiperindividualității liberale. Ne referim la o astfel de toleranță exclusivă sub numele de „incluziune”.


Anulați cultura sau toleranța represivăHerbert Marcuse

Apariția unei culturi distincte de anulare – sau cel puțin ideea uneia – poate fi urmărită până la un eseu scris de Herbert Marcuse în 1965. Filosof marxist cufundat în teoria critică a Școlii de la Frankfurt, Marcuse a devenit unul dintre elementele cheie, gânditori în canonul intelectual al Noii Stângi. Într-un eseu intitulat Toleranță represivă, Marcuse susține că


„realizarea obiectivului toleranței ar necesita intoleranță față de politicile, atitudinile, opiniile predominante și extinderea toleranței la politicile, atitudinile și opiniile care sunt interzise sau suprimate”.

Scopul principal al tratatului său ar trebui să sune familiar oricărei persoane aflate la distanță de politica actuală: toleranța, așa cum este practicată în mod tradițional, trebuie luată în considerare regresiv . Este regresiv tocmai prin aceea că validează ceea ce societatea civilă a ajuns să înţeleagă ca fiind normal . Ca atare, reflectă un status quo nevăzut .


Liberalismul clasic promovează toleranța fără discernământ pentru a păstra în mod colectiv proprietatea privată. Într-o stare Lockeană, orice merge. Nu există conceptul de mai bine sau de rău, iar opinia majorității arbitrează ceea ce este propriu societății politicoase. După cum spune Marcuse:


„toleranța pură a simțului și a nonsensului este justificată de argumentul democratic că nimeni, nici grup, nici individ, nu este în posesia adevărului și este capabil să definească ce este bine sau rău, bine și rău. Prin urmare, toate opiniile contradictorii trebuie să fie supuse „poporului” pentru deliberare și alegere.”

Aici reintervin asupra noțiunii de bine și rău adânc înrădăcinate în “popor” de morala creștină în perioada menționată de Marcuse.


Acesta este exact ceea ce l-a frustrat pe Mill când a vorbit despre o „cenzură ostilă și de temut”. Prioritatea colectivă de salvgardare a proprietății promovează un climat sufocant de conformitate socială. Un astfel de climat nu permite aristocrației naturale, acea mică bandă de nonconformiști energici, să se elibereze cu adevărat.


Potrivit lui Marcuse, problema cadrului clasic este că se menține numai în măsura în care „oamenii” sunt un colectiv de actori raționali . Un actor rațional „trebuie să aibă acces la informații autentice” și să fie capabil de „gândire autonomă”. Acest lucru sugerează că un actor rațional ar trebui să fie liber de orice fel de influență sau autoritate „exterioră”.


Omul este în primul rând emoțional și apoi rațional. Raționalitatea înseamnă stăpânirea emoțiilor și instinctelor primare. După cum știm din propriile experiență cunoaștem puțini sfinți în viață.


Acum, se întâmplă că statul rațional lockean este definit de supunerea individului față de legiuitor, care reflectă „consimțământul societății”. În măsura în care oricine rămâne influențat de elementele societății sale, nu poate fi considerat pe deplin rațional . Acest lucru, desigur, se referă în mod firesc la majoritatea cetățenilor. Numai „personajele viguroase și independente” ale lui Mill sunt considerate ființe iluminate.


Discursul deschis și liber devine

„îndoielnic atunci când rațiunea lui nu mai prevalează, când toleranța este administrată unor indivizi manipulați și îndoctrinați care prăvăduiesc papagalicește, ca fiind ale lor, opiniile stăpânilor lor, pentru care heteronomia a devenit autonomie. „

În acest moment, spune Marcuse, toleranța universală devine „toleranță distructivă”, deoarece este intolerantă față de „minoritățile mici și lipsite de putere”.


Cei pe care Marcuse i-a etichetat drept minorități sunt aruncați în rolul etern al grupului religios marginal. Ei sunt, în propriile sale cuvinte, „damnații pământului”, la fel ca creștinii persecutați din Roma imperială. Damnații Pământului sunt cei considerați eretici sau cel puțin aberanți de normele societății politicoase, burgheze . Acestea includ tot felul de denominațiuni idiosincratice, fiecare cu propriile moduri heterodoxe de exprimare și propriile nevoi distincte. Ceea ce îi unește pe toți este poziția lor minoritară. Într-o societate liberală guvernată de legislativ, minoritățile trebuie să se supună fără echivoc voinței majorității. Nevoile lor sunt puse la cale în fiecare moment de masa amorfa de plebei „pentru care heteronomia a devenit autonomie”.


Marcuse dezvăluie astfel o schimbare în conștiința liberală, o schimbare de la preocupările majoritare la preocupările minoritare. Concomitentă cu această schimbare este juxtapunerea lui de „toleranță universală” cu „toleranță eliberatoare”, unde priorul este cu adevărat toleranța originală, nediscriminată a lui Locke, iar cea din urmă este versiunea actualizată a lui Marcuse. Ar trebui să acordăm o atenție deosebită limbajului folosit aici.

Toleranța universală este exercitată pentru a proteja ceea ce este universal pentru toți membrii societății civile, și anume preocupările lor materiale. Libertatea de exprimare este tolerată numai în măsura în care împiedică partidele sau facțiunile adverse să se lovească de cap. Ca atare, se practică în slujba păstrării vieții și a bunurilor. Toleranța Eliberatoare, pe de altă parte, este exercitată pentru a proteja libertatea de dragul ei . Ea vede toleranța universală a lui Locke ca un motor al in-toleranței față de expresiile autentice ale libertății individuale .


Aceste două noțiuni de toleranță nu sunt atât de opuse, ci sunt etape succesive într-un proces de radicalizare. În sensul marcusian, toleranța a devenit „un scop în sine”, mai degrabă decât un mijloc de a păstra societatea în general. Această radicalizare a fost întotdeauna inerentă contururilor liberalismului clasic.

Liberalismul înțelege proprietatea privată ca o triadă de „viață, libertate și posesiuni”. În timp ce societatea burgheză a subordonat al doilea element primului și al treilea, societatea deschisă și liberă, societatea progresivă , trebuie să recunoască primatul libertății individuale deasupra celorlalte două. Toleranța trebuie să fie eliberatoare dacă trebuie să fie practicată .


Această schimbare de accent nu poate decât să viciaze Principiul Vătămării. Cel puțin, înseamnă că trebuie să ne extindem noțiunea de rău pentru a include un sens extramaterial. Ca o încălcare a proprietății private, vătămarea trebuie să se refere și la chestiuni de libertate . Pentru a păstra libertatea privată sau pentru a promova cauza libertății, expresiile de violență vor trebui uneori tolerate.

O astfel de violență se numește violență revoluționară. Reluând pentru totdeauna exemplul Domniei Terorii a lui Maximilien Robespierre, violența revoluționară a devenit pentru prima dată în sine ca desăvârșirea Revoluției Franceze. În 1793, teroarea a devenit „ordinea zilei”. În numele idealurilor iluminate, progresiste, strigătul a fost „să zdrobească dușmanii revoluției... și să se salveze libertatea”. În realitate, mai multe mii de oameni au fost uciși inutil și de multe ori cu ferocitate în numele eliberării.


Cauzele eliberatoare nu sunt contrarii actelor de terorism. Marcuse spune la fel aproape de sfârșitul eseului său:


„Cred că există un „drept natural” de rezistență pentru minoritățile oprimate și depășite de a folosi mijloace extralegale dacă cele legale s-au dovedit inadecvate”.


Într-un fel, aceasta este o recunoaștere extraordinară.


Ca și orice marxist veritabil încălcarea celor 10 legi ale moralei creștine, (a nu ucide, a nu fura, etc.) devine o regulă. Din câte știu fascismul atât de blamat în lumea actuală a produs un număr de victime incomparabil mai mic decât comunismul (minim 100 de milioane!) la nivel mondial. Despre comunism lumea tace în mod ipocrit. Totul a început cu Revoluția Franceză cu miile de victime care și-a canibalizat în final membrii.


Statul civil al lui Locke a fost instituit doar de dragul conservării colective. Ideea era să eliminăm prădarea și corupția dintr-o societate de oameni. Cu toate acestea, acum se pare că libertatea are un aspect lupesc. Ca o mărturisire exterioară a conștiinței private a omului, libertatea nu este altceva decât potențialul deplin al omului de a se comporta după bunul plac, fără a fi nevoit să sufere reprimare. De fapt, libertatea și terorismul par să împărtășească o afinitate mai profundă.

Într-adevăr, teroristul este singurul individ cu adevărat liber, cu adevărat suveran responsabil față de nimeni – un rege fără regat, un lup singuratic fără haită. Am face bine să nu uităm niciodată că unul dintre cei mai timpurii și cei mai radicali susținători ai libertății individuale absolute a fost aristocratul marchiz de Sade – este poate cel mai mare lup din întregul nostru canon intelectual.


Toleranța și libertățile promovate de ea sunt principii care se autodevorează. Condusă la extreme, toleranța pune fiecare individ suveran în dezacord cu concetățenii săi. După cum Nietzsche a recunoscut cu mult înainte ca oricine altcineva, sfârșitul modernității nu va semăna prea bine cu starea pietrificată de confort civil la care mulți dintre noi ne-am așteptat. Noi căi de ferocitate și exploatare rămân neexplorate. Anularea culturii – eliminarea sistematică a rezistenței autoritare și a memoriei ancestrale – ar putea ajuta la deschiderea drumului.


Toleranța eliberatoare și libertinismul Bobo


În cele din urmă, societatea perfect civilă a lui Locke (și a lui Jefferson) conține semințele propriei dispariții. Toleranța eliberatoare generează sentimente de anarhie și, în cele din urmă, îi conduce pe cetățeni înapoi într-o „stare a naturii”. Însuși acest fenomen, deși poate derutant pentru mulți dintre convingerile liberale clasice, ar fi putut, cu toată sinceritatea, să fi fost prevăzut. Au fost mulți care au prezis clar problemele inerente libertății nestăpânite. Este regretabil că au fost lăsați deoparte într-un mod atât de neclar.


Libertatea consecventă față de proliferarea opiniilor va genera întotdeauna cu siguranță forme flagrante de exprimare. Reprimarea opiniilor cu adevărat grosolane sau chiar periculoase nu poate fi exercitată în mod corespunzător dacă nu este concentrată într-o putere centrală.

Majoritatea oamenilor din societatea civilă nu sunt, în general, nepreocupați de problemele de ordin superior. Conform directivei secularismului liberal, accentul lor principal este pe viața și posesiunile lor, pe a se asigura că se descurcă și se bucură de beneficiile materiale ale unei societăți bogate.

Ceea ce poate este o întorsătură cruntă a destinului, Marcuse, un marxist, nu a prevăzut (sau nu îndrăznise să spere) că apelul său la toleranță eliberatoare va face apel tocmai la așa-numiții „maeștri” ( burghezi ), aristocrației naturale, ale cărui opinii Average Joe doar le papagalicește.


Marcuse credea că acești stăpâni sunt în mare parte „conservatori”, cu un interes personal de a modela oamenii în funcție de propriile interese private, menținând astfel echilibrul puterii (economice). Evidențiind naivitatea obișnuită a filosofului modern, această observație nu reușește să țină seama de alinierea inerentă dintre putere și liberalitate. Cei puternici au tendința naturală de a se comporta ca un lup. Interesele promovate de toleranța eliberatoare sunt tocmai cele ale celor mai înstăriți — clasa economică „conservatoare”, ai cărei descendenți domină pozițiile cheie de conducere și merg la toate cele mai bune școli. După cum susține Rob Henderson , credințele progresiste sunt accesibile doar pentru cele mai bogate pături ale republicii comerciale. Astfel de convingeri sunt pe bună dreptate numite „credințe de lux”.


Convingerile de lux, inclusiv licențialitatea sexuală, consumul de droguri recreaționale, traficul liber de la frontieră deschisă etc., toate servesc intereselor celor mai activi din punct de vedere consumator - celor mai bine situați pentru a-și satisface poftele lupice. Cauzele promovate de obicei în numele „Damnaților Pământului” nu beneficiază atât de mult subclasele de fapt nefericite (lumpenproletariatul , așa cum sunt numite ei în tradițiile marxiste), cât profită de ele „jet set-ul” din punct de vedere social și extrem de individualist.


Tranziția efectivă de la teoria marcusiană la implementarea ei ca practică a avut loc abia în ultimele decenii. Scriind la începutul secolului, David Brooks a fost unul dintre primii care a cronicizat încercarea unei fuziuni alchimice între două stiluri de viață presupuse divergente. Cartea sa intitulată “Bobos in Paradise” documentează modul în care burghezul eliberat din punct de vedere fiscal și boemul eliberat social au ajuns să se suprapună în noua figură a bobo-hippy-eul capitalist. Abia în anii 1990, această alianță nesfântă a devenit încorporată politic. Prin eforturile clintoniților din SUA și ale blairiților din Marea Britanie, așa-numita Cale a Treia ( tertium quidîn termeni alchimici) a dat o larg răspândită legitimitate socialistului de șampanie . Drept urmare, libertinismul de școală veche din secolul al XVIII-lea a fost introdus în cele din urmă în mainstream. Cultura Anulare nu înseamnă altceva decât consolidarea ei ca hegemonie.


De aici apare manifestarea evidentă de stânga cu sclipiri marxiste a conducerii țărilor europene, a Bruxelului, a Democraților falimentar economic din SUA


De-a lungul istoriei, libertinismul a fost un pilon de bază al aristocrațiilor în declin.


Ceea ce este cu adevărat uimitor la climatul nostru politic actual este că nu reușim să recunoaștem acest lucru. Deoarece gândirea liberală a sfințit libertatea, orice fel de provocare la adresa libertății individuale este considerată înapoiată, închisă la minte sau chiar bigotă. În consecință, libertinismul aristocratic a fost reformat ca un subversiv, anti-establishment, înclinat în favoarea justiției sociale.

Într-o mișcare demnă de Houdini, ceea ce înainte era considerat un comportament antisocial, auto-indulgent a devenit mai cunoscut ca o expresie a valorilor progresiste. Oamenii care adoptă astfel de valori sunt acum susținuți pe scară largă ca adoptând o poziție curajoasă împotriva status quo-ului opresiv al burghezului și a societății, când într-adevăr, ele sunt doar o întruchipare a tendințelor sale cele mai vulgare.


Libertate pozitivă mai degrabă decât negativă


Cultura anulării de tip marcusian și libertinismul sunt două fețe ale aceleiași monede. Împreună duc la o societate care este, în mod paradoxal, cu atât mai liberă, cât și mai restrictivă. Modalitățile prin care societatea devine mai liberă se înclină către (opinii în favoarea și expresii ale) libertinismului consumist, în timp ce modurile în care devine mai restrictivă sunt de obicei vizate către (orice blocaje rămase) conservatoare din punct de vedere social.

Marcuse rezumă situația astfel: „Eliberarea toleranței... ar însemna intoleranță față de mișcările din dreapta și tolerarea mișcărilor din stânga. În ceea ce privește sfera acestei toleranțe și intoleranță: … s-ar extinde atât la stadiul acțiunii, cât și al discuției și propagandei, al faptei și al cuvântului.


Cred că toată această situație a devenit insuportabilă. Atmosfera represivă creată de „toleranța eliberatoare” este una profund polarizantă. Ea a favorizat o deconectare profundă între bogați și săraci, între urbani și locuitorii din mediul rural, din ce în ce mai mult chiar între copii și părinții lor, și se reflectă peste tot în peisajul politic. Mai mult, stimulează un comportament social autist, evidențiind o atitudine din ce în ce mai neglijentă și disprețuitoare în eșaloanele superioare ale societății bogate.


În afară de aceste consecințe este și apariția unui alfabetism fucnțional la toate nivele de conducere a instituțiilor cât și a elitelor mondiale. Ca o consecință sunt comportamentul aberant din pandemie (când au transformat știința în autoritatea supremă la nivel de religie de stat - neînțelegând faptul că principiul socratic fundamental al științei este să afirme că “știe că nu știe nimic”) concepțiile de Green-Deal cu un habarnism privind noțiunile de poluare, eficiență economică și energetică (care au permis manifestarea monstruozității în război a lui Putin, la ascensiunea Chinei comuniste -ambele de stânga totalitare apropiate rădăcinii marxiste ale lor)


Poate și mai îngrijorătoare sunt răspunsurile reactive la nivelul intestinului favorizate de un astfel de mediu toxic. Într-un mod cu totul deloc surprinzător, ceea ce este adesea numit în mod derogatoriu populism de către casta mediatică este într-adevăr o contrabalansare grosieră, hobbesiană, la un liberalism clasic luat în rău. Toleranța eliberatoare este temperată cu forme brute de intoleranță autocratică. Oameni puternici sunt aleși în funcțiile executive ale guvernului pentru a contracara o legislatură umflată. Umbra absolutismului monarhic își ridică capul.


După cum a explicat odată Adams:

„Invidiile veșnice, geloziile, rivalitățile și certurile dintre [aristocrați], rapacitățile lor crude asupra sărmanilor oameni ignoranți, adepții lor, îi obligă pe aceștia să înființeze pe Cezar, un Demagog pentru a fi Monarh și Stăpân, pour mettre chacun a sa place . Aici aveți originea întregii aristocrații artificiale, care este originea întregii monarhii.”

Bineînțeles, diferența în propria noastră epocă este că aristocrații, ca și potențialii monarhi, conduc prin mandat popular; sunt aleși de popor , care sunt ei înșiși prea nearticulați din punct de vedere politic pentru a-și traduce temerile în acțiuni democratice eficiente.


Pentru a lăsa în urmă această situație regretabilă, trebuie să facem munca electoratului pentru ei . Aceasta înseamnă, în primul rând, trasarea unui curs alternativ. Opțiunile care ne aflăm în prezent sunt reprobabile. Nu ar trebui să ne mai demnăm să le tolerăm. Adevărul este că, în măsura în care stânga și dreapta se opun visceral una pe cealaltă, ele sunt unite printr-o definiție comună a libertății care se află la baza antagonismului lor.


În cele două concepte ale libertății , Isaiah Berlin a distins odată „libertatea negativă” de „libertatea pozitivă”. Hobbes și Locke au o concepție negativă despre libertate, un sentiment de libertate care semnifică o absență a impedimentului. După cum a spus Berlin , o astfel de libertate este doar „gradul în care niciun om sau corp de oameni nu interferează cu activitatea mea”. Libertatea negativă îi lasă pe oameni neconstrânși în ceea ce privește scopul aspirațiilor lor. În ceea ce privește pedagogia, cel mult suntem învățați că bogăția ne deschide mai multe posibilități de a satisface acele aspirații. După cum a spus Gordon Gekko:

„Lăcomia este bună”.

Toleranța eliberatoare în sensul progresist, marcusian, este concentrată pe maximizarea libertății negative; orice obstrucție este considerată echivalentă cu o refulare freudiană a dorinței. Poftele trebuie să fie satisfăcute pe cât posibil material. În schimb, intoleranța hobbesiană urmărește să blocheze căile libertății negative pentru a suprima tendințele lupice și, astfel, a menține integritatea uniunii civile.

Problema cu această abordare este cât de amortizantă este. Când este condus la extreme, autoritarismul brut este mult mai acuzator decât orice vedem astăzi. Nimeni care este sincer cu condiția umană nu și-ar dori vreodată să trăiască în Rusia modernă, China sau – Doamne ferește – Coreea de Nord.


Pentru a lăsa în urmă mocirla politică actuală, este necesară o nouă „libertate pozitivă”. Acest tip de libertate „constă în a fi propriul stăpân”. Înseamnă, mai degrabă decât să maximizezi hedonic satisfacția, să recunoști că un mod de viață libertin este în sine profund nesatisfăcătorși dăunătoare profund integrității vieții comunale. A fi propriul stăpân înseamnă auto-actualizare, împlinirea unui destin personal, a deveni un stâlp al comunității, a trăi pentru sine trăind pentru alții, etc. Statul Lockean ar fi ajuns să protejeze proprietatea privată; nu este pe deplin clar că va putea continua să facă acest lucru odată ce majoritatea formelor de conduită civilă au fost erodate de eticheta libertină. Pentru a prospera cu adevărat în propriile noastre comunități, avem nevoie de mai mult decât de lege și ordine; este necesară o țesătură socială puternică care să încurajeze comportamentul virtuos la fel de mult cât pedepsește delincvența. Civilitatea în sine nu poate subzista dintr-un mod de viață pur civil. Interesul propriu rațional nu își poate susține propriile scopuri. Este nevoie de mai mult. Mult mai mult .


După mine, noi (cei din universul creeat de creștinism) ar trebui să ne întoarcem cât mai mult la principiile moralei creștine, creațiee a milenii de evoluție socio-umană aplicând elementarul bun simț.
48 afișări0 comentarii

Postări conexe

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page